Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E2081 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Rambø, Gro-Renée (2022). Senmiddelalderens flerspråklige og flerkulturelle Skandinavia. Acta Regiae Societatis Scientiarium et Litterarum Gothoburgensis. ISSN: 0347-4925.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). En reise gjennom Finnmark - lingvistiske landskap i grensetrakter. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 123 - 162.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Rambø, Gro-Renée (2019). Diplomtekster som språkkontaktkilder. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN: 0065-0897. s 87 - 110.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). 1905 - 1945 - a substantive period in Norwegian language history?. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN: 0065-0897. s 123 - 140.
 • Rambø, Gro-Renée (2018). Det selvstendige Norge (1905 - 1945). Norsk språkhistorie bind IV, Tidslinjer. ISBN: 978-82-7099-850-0. Novus Forlag. Kapittel 8. s 503 - 602.
 • Rambø, Gro-Renée; Tønnessen, Elise Seip (2018). Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.6005.
 • Drange, Eli-Marie D.; Rambø, Gro-Renée; Birkeland, Nils Rune (2017). Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education. Designs for Learning. ISSN: 1654-7608. 9 (1). s 1 - 9. doi:10.16993/dfl.69.
 • Rambø, Gro-Renée; Hellang, Bente Velle (2017). Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (2). doi:10.5617/adno.3864.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Lærerstudenters kildebruk. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 7. s 154 - 176.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Tekstpraksis og tekstrefleksjon. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 5. s 91 - 126.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Birkeland, Nils Rune; Rambø, Gro-Renee; Vollan, Magnhild; Drange, Eli-Marie D. (2015). Kilder og kildebruk. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 3. s 22 - 34.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Rambø, Gro-Renee (2014). Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2014 (2). s 18 - 55.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Historical language sociology – or rather language ecology?. Language Ecology for the 21st Century: Linguistic Conflicts and Social Environments. ISBN: 9788270997480. Novus Forlag. Enkeltstående artikkel. s 165 - 188.
 • Rambø, Gro-Renee (2013). Låneordstudier I - Didrik Arup Seips doktoravhandling fra 1915. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. ISBN: 9789187403033. Swedish Science Press. artikkel. s 35 - 50.
 • Rambø, Gro-Renee (2012). Language contact, communication and change. Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. 25 Years of Research. ISBN: 978-91-85352-97-5. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Chapter. s 39 - 57.
 • Rambø, Gro-Renée (2006). "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen. Fra undervisning til læring : høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen : artikler skrevet av deltakere på kurs i universitets- og høgskolepedagogikk 2006. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 25 - 39.
 • Nesse, Agnete; Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Jensen, Kjetil; Skancke, Kaja (2001). Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. (22). s 153 - 186.
 • Jahr, Ernst Håkon; Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée; Rambø, Gro-Renée; Skancke, Kaja (2001). Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages. ?. s 153 - 185.
 • Jahr, Ernst Håkon; Rambø, Gro-Renée (2021). Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 269.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Rambø, Gro-Renee (1999). Bokmålsreformen i 1981 - med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. ISBN: 82-7117-404-5. Høgskolen i Agder. s 462.
 • Rambø, Gro-Renée (2010). Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen - et bidrag til historisk språksosiologi. ISBN: 9788270996216. Novus Forlag.
 • Gunleifsen, Elin; Rambø, Gro-Renée (2023). Small languages competing with even smaller languages..
 • Rambø, Gro-Renée; Flaten, Tom; Gunleifsen, Elin (2022). Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Hvor kommer du fra? Flerspråklighet og flerkulturalitet i Norge.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Senmiddelalderens flerspråklige Skandinavia.
 • Rambø, Gro-Renée (2021). Hjertespråk og tankespråk - morsmål, førstespråk, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring.

Last changed: 10.03.2023 10:03