Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
HU004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2022). ‘Health in All Policies’ and the Urge for Coordination: The Work of Public Health Coordinators and Their Impact and Influence in Local Public Health Policies: A Cross-Sectional Study. Societies. ISSN: 2075-4698. 12 (1). doi:10.3390/soc12010011.
 • Kvåle, Gro; Murdoch, Zuzana (2021). Making Sense of Stigmatized Organizations: Labelling Contests and Power Dynamics in Social Evaluation Processes. Journal of Business Ethics. ISSN: 0167-4544. doi:10.1007/s10551-021-04810-7.
 • Kvåle, Gro; Murdoch, Zuzana (2021). Shame On You! Unpacking the Individual and Organizational Implications of Engaging with a Stigmatized Organization. Journal of Management Studies. ISSN: 0022-2380. doi:10.1111/joms.12743.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2020). Public Health Policy to Tackle Social Health Inequalities: A Balancing Act Between Competing Institutional Logics. Transitions and Boundaries in the Coordination and Reform of Health Services : Building Knowledge, Strategy and Leadership. ISBN: 978-3-030-26683-7. Palgrave Macmillan. chapter. s 149 - 165.
 • Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2020). Social movements and the contested institutional identity of the hospital. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 269doi:10.1016/j.socscimed.2020.113588.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte (2016). The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems. Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. ISBN: 978-1-78560-275-7. Emerald Group Publishing Limited. chapter. s 195 - 213.
 • Bukve, Oddbjørn; Kvåle, Gro (2014). Eit lokalt helse- og velferdssystem under press. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 11 - 26.
 • Kvåle, Gro; Midtbø, Toril (2014). Kontinuitet som kvalitetsutfordring. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 59 - 76.
 • Bukve, Oddbjørn; Kvåle, Gro (2014). Kvalitet og samhandling i eit komplekst system. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 11. s 186 - 195.
 • Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2014). Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 151 - 166.
 • Kvåle, Gro (2011). Omdømmearbeid i en ny statlig organisasjon - en casestudie av Tinglysingen. Substans og framtreden: omdømmehåndtering i offentlig sektor. ISBN: 978-82-1501602-3. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 147 - 161.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor; Kvåle, Gro (2010). Hybridledelse i sykehus : en gjennomgang av litteraturen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 12 (3). s 30 - 49.
 • Kvåle, Gro; Midtbø, Toril (2010). Perspektiv på samspel, kontinuitet og kvalitet i omsorgstenester for pasientar med demens i heimetenesta. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. (3).
 • Elstad, Eyvind; Kvåle, Gro (2008). "Det er ditt val!" Om fritt skuleval i norske kommunar. Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar. ISBN: 978-82-02-28007-9. Cappelen Damm Akademisk. 6. s 153 - 177.
 • Kvåle, Gro (2008). "Det er ditt val!" Om fritt skulevalg i norske kommunar. Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål pedagogiske svar. Cappelen Damm Akademisk. faglig_bok_forlag. s 25.
 • Olsen, Torunn S; Jentoft, Nina; Kvåle, Gro (2006). Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede. Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet. faglig_bok_institusjon. s 34 - 43.
 • Kvåle, Gro; Pettersen, Elisabeth (1999). Asian Modernity or "Creolization": With Weber to Singapore and Back again. Modern Organizations and Emerging Conundrums. Exploring the postindustrial Subculture of the Third Millennium. Lexington Books.
 • Kvåle, Gro; Otterlei, Jill Beth; Skorstad, Berit (1996). Undring og uro; - ei samling vitskapesteoretiske essay. Undring og uro - Ei samling vitskapsteoretiske essay. Høgskolen i Bodø. faglig_bok_institusjon.
 • Kvåle, Gro; Otterlei, Jill Beth (1993). Kommunal fristilling og val av organisasjonsløysningar - innvandringspolitikken som "prøvestein" på kommunal autonomi.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. (3). s 189 - 200.
 • Kvåle, Gro; Wæraas, Arild (2017). Organisasjon og identitet. Eit symbolsk perspektiv. ISBN: 978-82-521-7771-8. Det Norske Samlaget. s 185.
 • Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. ISBN: 9781137518156. Palgrave Macmillan. s 262.
 • Bukve, Oddbjørn; Kvåle, Gro (2014). Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. s 214.
 • Kvåle, Gro; Wæraas, Arild (2006). Organisasjon og identitet. ISBN: 82-521-6573-7. Det Norske Samlaget. s 176.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2018). Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior.
 • Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2018). Social movements and the institutional identity of the hospital.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2017). Social inequalities in health - a balancing act?.

Last changed: 27.11.2022 15:11