0
Jump to main content
 
Office:
HU004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Bukve Oddbjørn, Kvåle Gro, Eit lokalt helse- og velferdssystem under press (2014).
 • Kvåle Gro, Midtbø Toril, Kontinuitet som kvalitetsutfordring (2014).
 • Bukve Oddbjørn, Kvåle Gro, Kvalitet og samhandling i eit komplekst system (2014).
 • Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader (2014).
 • Kvåle Gro Omdømmearbeid i en ny statlig organisasjon - en casestudie av Tinglysingen (2011).
 • Berg Laila Nordstrand, Byrkjeflot Haldor, Kvåle Gro, Hybridledelse i sykehus : en gjennomgang av litteraturen (2010). Nordiske organisasjonsstudier . ISSN 1501-8237. 12 (3), s 30 - 49
 • Kvåle Gro, Midtbø Toril, Perspektiv på samspel, kontinuitet og kvalitet i omsorgstenester for pasientar med demens i heimetenesta (2010). Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . ISSN 1501-4754. (3),
 • Elstad Eyvind, Kvåle Gro, "Det er ditt val!" Om fritt skuleval i norske kommunar (2008).
 • Kvåle Gro "Det er ditt val!" Om fritt skulevalg i norske kommunar (2008).
 • Olsen Torunn S, Jentoft Nina, Kvåle Gro, Mange veier tilbake til arbeid Reaktivisering av varig uføretrygdede (2006).
 • Kvåle Gro, Pettersen Elisabeth, Asian Modernity or "Creolization": With Weber to Singapore and Back again (1999).
 • Kvåle Gro, Otterlei Jill Beth, Skorstad Berit, Undring og uro; - ei samling vitskapesteoretiske essay (1996).
 • Kvåle Gro, Otterlei Jill Beth, Kommunal fristilling og val av organisasjonsløysningar - innvandringspolitikken som "prøvestein" på kommunal autonomi. (1993). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. (3), s 189 - 200
 • Kvåle, Gro Wæraas, Arild (2017). Organisasjon og identitet. Eit symbolsk perspektiv. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7771-8. 185 s.
 • Kiland, Charlotte Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137518156. 262 s.
 • Bukve, Oddbjørn Kvåle, Gro (2014). Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02341-0. 214 s.
 • Kvåle, Gro Wæraas, Arild (2006). Organisasjon og identitet. Det Norske Samlaget. ISBN 82-521-6573-7. 176 s.
 • Kvåle Gro, Kiland Charlotte, Torjesen Dag Olaf, Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior (2018).
 • Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, Social movements and the institutional identity of the hospital (2018).
 • Kvåle Gro, Kiland Charlotte, Torjesen Dag Olaf, Social inequalities in health - a balancing act? (2017).
 • Kvåle Gro, Wæraas Arild, Organisasjon og identitet. Eit symbolsk perspektiv (2017).
 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Kiland Charlotte, Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case (2015).
 • Berg Laila Nordstrand, Byrkjeflot Haldor, Kvåle Gro, Multifaglig ledelse - Hybridisering av sykehusledelse etter NPM-reformer (2015).
 • Kvåle Gro, Byrkjeflot Haldor, Berg Laila Nordstrand, Multifaglig ledelse - Hybridisering i sykehusledelse etter NPM-refomer (2015).
 • Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader (2014).
 • Kvåle Gro, Midtbø Toril, Kontinuitet som kvalitetsutfordring (2014).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email