Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
I2 021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
0900-1500

Research interests

Nursing student and professional identity development

-Systematic Review

- Longitudinelle study

- Qualitative study

Perceptions of digital technology in nursing education(Focus group) 

- A qualitative study

Scientific publications

 • Vabo, Grete (2023). Dokumentasjon av helsehjelp fra Sykepleiere. Michael. ISSN: 1893-9651. 20s 152 - 161.
 • Prado, Patricia Rezende do; Silveira, Renata Cristina Campos Pereira; Vettore, Mario Vianna; Fossum, Mariann; Vabo, Grete Lund; Gimenes, Fernanda Raphael Escobar (2023). Nursing interventions to prevent corneal injury in critically ill sedated and mechanically ventilated patients: A systematic review of interventions. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 78doi:10.1016/j.iccn.2023.103447.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Slettebø, Åshild (2021). Nursing students`professional identity development:An integrative review. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. doi:10.1177/20571585211029857.
 • Meum, Torbjørg Træland; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Rabben, Jannicke; Vabo, Grete (2021). Perceptions of digital technology in nursing education: A qualitative study. Nurse Education in Practice. ISSN: 1471-5953. doi:10.1016/j.nepr.2021.103136.
 • Meum, Torbjørg Træland; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Vabo, Grete Lund; Rabben, Jannicke (2021). Perceptions of digital technology in nursing education: A qualitative study. Nurse Education in Practice. ISSN: 1471-5953. 54s 1 - 6. doi:10.1016/j.nepr.2021.103136.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin; Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 29 (1). s 52 - 72. doi:10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 109 - 109.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway. HCI in Business. ISBN: 978-3-319-07292-0. Springer. HCI in Business. s 690 - 699.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Schrøder, Margit; Vabo, Grete; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4). s 35 - 37.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Vabo, Grete; Schrøder, Margit; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4 = 94). s 35 - 37.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune. Årbok for eldreomsorg. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Fossum, Mariann; Vabo, Grete; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Vabo, Grete (2022). Dokumentasjon av helsehjelp. ISBN: 9788202705220. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vabo, Grete Lund (2018). Dokumentasjon i Sykepleiepraksis. ISBN: 978 82 02 56772 9. Cappelen Damm Akademisk. s 247.
 • Sandvand, Else; Vabo, Grete (2007). Dokumentasjon i sykepleien Undertittel: En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon Else Sandvand Grete Vabo. ISBN: 9788276347296. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 240.
 • Vabo, Grete; Sandvand, Else (2006). Sykepleiedokumentasjon Faglig og juridisk forsvarlig?. Array.
 • Klausen, Marte; Vabo, Grete Lund (2021). Brøt ut fra omstridt menighet.
 • Vabo, Grete Lund; Klausen, Marte (2020). Mystisk sekt fornekter 17. mai.
 • Rabben, Jannicke; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Vabo, Grete Lund; Meum, Torbjørg Træland (2019). Digit- sykepleie på nett.

Last changed: 27.11.2023 12:11