Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Frank Egeland

Associate Professor

Associate Professor

 
Office:
E1207 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
+47 40221411

Projects

 

Vocational education

Pedagogical use of ICT Storyline Cooperative learning Pedagogical use of Cellphone Match analyze in Handball Handball

Scientific publications

  • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). ICT based self-assessment in VET Pre-Service Teacher Training. Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning. ISBN: 978-3-8309-4478-2. Waxmann Verlag. Kapittel 5. s 75 - 88.
  • Egeland, Frank (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17.
  • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2012). Læring med stil. ISBN: 9788293209126. Nordnorsk lederutvikling - NNL. s 43.
  • Egeland, Frank (2022). Yrkesfaglærernes gjennomføring av hjemmeskole i vgs. under Covid 19 pandemien. En deskriptiv studie..
  • Egeland, Frank (2021). Situasjonsbeskrivelse som utviklingsverktøy i arbeid med klassens læringsmiljø..
  • Egeland, Frank (2021). Kommunikasjon mellom instruktør og lærling i byggfag.
  • Egeland, Frank (2021). Faglig lederkurs.
  • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). Self-assessement and feedback in Pre-Service Teacher Training (VET) supported by an LMS.
  • Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2021). IKT-basert egenvurdering i yrkeslærerutdanningen (PPUy).
  • Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2020). Self-assessment as feedback for student learning in Higher Education (VET).

Last changed: 26.05.2022 14:05