Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Frank Egeland

Associate Professor

Associate Professor

 
Office:
E1207 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
+47 40221411

Projects

 

Vocational education

Pedagogical use of ICT Storyline Cooperative learning Pedagogical use of Cellphone Match analyze in Handball Handball

Scientific publications

  • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). ICT based self-assessment in VET Pre-Service Teacher Training. Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning. ISBN: 978-3-8309-4478-2. Waxmann Verlag. Kapittel 5. s 75 - 88.
  • Egeland, Frank (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17.
  • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2022). Læring med stil. ISBN: 978-82-992995-8-9. Nordnorsk lederutvikling (NNL). s 45.
  • Egeland, Frank (2021). Om oppgaveskriving. ISBN: 978-82-93209-16-4. Nordnorsk lederutvikling (NNL). s 52.
  • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2012). Læring med stil. ISBN: 9788293209126. Nordnorsk lederutvikling - NNL. s 43.
  • Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2023). Norway: Vocational teachers adapting their instruction in times of changes and challenges regarding the phenomenon of self-regulation.
  • Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Egeland, Frank (2022). Elevenes selvregulering ​ i en tidlig fase av Covid 19 - pandemien En deskriptiv studie..
  • Egeland, Frank (2022). Aksjonsforskning i en pedagogisk sammenheng.
  • Egeland, Frank (2022). Fagfornyelsen, intern plan, lærlingearbeid.
  • Egeland, Frank (2022). Fagfornyelsen og Intern plan. Opplæringskontorenes arbeid med lærlinger.

Last changed: 16.04.2023 12:04