Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Even Åby Larsen

Associate Professor

 
Office:
H1033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Purao, Sandeep; Sein, Maung Kyaw; Nilsen, Hallgeir; Larsen, Even Åby (2016). Setting the Pace: Experiments with Keller's PSI. IEEE Transactions on Education. ISSN: 0018-9359. PP (99). doi:10.1109/TE.2016.2588460.
 • Larsen, Even Åby; Päivärinta, Tero; Smolander, Kari (2012). A model for analyzing changes in systems development practices. JITTA: Journal of Information Technology Theory & Application. ISSN: 1552-6496. 13 (3). s 21 - 48.
 • Smolander, Kari; Larsen, Even Åby; Päivärinta, Tero (2011). Explaining Change Paths of Systems and Software Development Practices. Information Systems Development - Asian Experiences. ISBN: 9781441972057. Springer Science+Business Media B.V.. s 399 - 410.
 • Smolander, Kari; Larsen, Even Åby; Paivarinta, Tero (2011). Explaining Change Paths of Systems and Software Development Practices. Information Systems Development. Asian Experiences. ISBN: 978-1-4419-7205-7. Springer Science+Business Media B.V.. Part 6. s 399 - 410.
 • Päivärinta, Tero; Smolander, Kari; Larsen, Even Åby (2011). Towards a Framework for Building Theory from ISD Practices. Information Systems Development. Business Systems and Services: Modeling and Development. ISBN: 978-1-4419-9645-9. Springer Science+Business Media B.V.. Article. s 611 - 622.
 • Nilsen, Hallgeir; Larsen, Even Åby (2011). Using the Personalized System of Instruction in an Introductory Programming Course. Proceeding from Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi, 2011. ISBN: 978-82-519-2845-8. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 27 - 38.
 • Päivärinta, Tero; Larsen, Even Åby; Ingulfsvann, Lasse; Kristiansen, Øyvind (2008). Method Deployment in Small and Medium-Sized Firms: Addressing the Organizational Context. The Inter-Networked World: ISD Theory, Practice, and Education. ISBN: 978-0387304038. Springer. -. s 65 - 77.
 • Larsen, Even Åby (2005). Om å lære å programmere. Didaktikk, dannelse og data - Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Kautz, Karl; Larsen, Even Åby (2000). Diffusion Theory and Practice: Disseminating quality management and software process improvement innovations. ?. 13s 11 - 26.
 • Kautz, Karlheinz; Larsen, Even Åby (1997). Diffusion Theory and Practice: Disseminating Quality Management and Software Process Innovations - Conference Proceedings. Ukjent. 1s 224 - 238.
 • Kautz, Karlheinz; Larsen, Even Åby (1997). The dissemination of software process improvement innovations: the ESPITI project revisited. Ukjent. s 289 - 303.
 • Larsen, Even Åby; Kristoffersen, Steinar; Egeland, Thore (1994). Functional integration in design and use of a system for design of statistical experiments. Ukjent. s 8.
 • Jensen, Siri Moe; Trætteberg, Hallvard; Larsen, Even Åby (2014). Workshop: Fleksibel læring i emner med mange studenter.
 • Nilsen, Hallgeir; Larsen, Even Åby (2011). USING THE PERSONALIZED SYSTEM OF INSTRUCTION IN AN INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSE.
 • Smolander, Kari; Larsen, Even Åby; Päivärinta, Tero (2009). Explaining Change Paths of Systems and Software Development Practices.
 • Larsen, Even Åby; Päivärinta, Tero; Smolander, Kari (2008). The NIPO Grid - A Construct for Studying Systems Development Practices in Organizations.

Last changed: 5.09.2019 10:09