Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Eva Mila Lindhardt

Associate Professor

 
Office:
E2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Aukland, Knut; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values. ISSN: 1361-7672. doi:10.1080/13617672.2023.2207149.
 • Jarvis, Janet; Lindhardt, Eva Mila; Mthiyane, Ncamisile P.; Ruus, Olav Christian (2021). Empathetic-reflective-dialogical restorying as a teaching-learning strategy in teacher education. Journal of Education for Teaching. ISSN: 0260-7476. doi:10.1080/02607476.2021.1992251.
 • Faye, Reidun; Lindhardt, Eva Mila; Ravneberg, Bodil Elise (2021). Mot en kontekstuell forståelse av fordomsbegrepet.. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn. ISBN: 9788215041278. Universitetsforlaget. 1. s 9 - 32.
 • Bakken, Yvonne; Lindhardt, Eva Mila (2021). Tanker fra barnehagen: Personalets refleksjoner om egne erfaringer med kjønn og likestilling.. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn. ISBN: 9788215041278. Universitetsforlaget. 9. s 200 - 221.
 • Lindhardt, Eva Mila (2019). Mat og måltider i et flerkulturelt samfunn. Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 9788245032901. Fagbokforlaget. Kapittel 17. s 245 - 255.
 • Lindhardt, Eva Mila; Ruus, Olav Christian (2019). “Jeg har egentlig aldri tenkt på forskjeller mellom kjønn”: en undersøkelse av lærerstudenters forståelse av kjønn og likestilling. Religion og etikk i skole og barnehage. ISBN: 978-82-02-66482-4. Cappelen Damm Akademisk. Artikkel 4. s 95 - 115.
 • Jarvis, Janet; Mthiyane, Ncamisile; Ruus, Olav Christian; Lindhardt, Eva Mila (2018). Which Right is Right? An Exploration of the Intersection between Religious Identity and the Human Right to Gender Equality in Two Different Teacher Education Contexts: South Africa and Norway. Journal of Religion & Society (JRS). ISSN: 1522-5658. 20
 • Lindhardt, Eva Mila (2017). Mat og måltider i fremtidens barnehage – et mangfolds perspektiv. Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen. ISBN: 9788215027265. Universitetsforlaget. Kapittel ?. s 69 - 79.
 • Lindhardt, Eva Mila; Askeland, Unni (2016). "Hvis du spør meg". Foreldreblikk på mat og måltider i en barnehage med mange etniske minoriter. Mangfold i barnehagen : Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet.. ISBN: 978-82-450-1970-4. Fagbokforlaget. Kapittel 7. s 141 - 163.
 • Lindhardt, Eva Mila (2005). Buddhistisk pluralisme på Sri Lanka. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN: 0802-8214. 17 (4). s 32 - 40.
 • Lindhardt, Eva Mila (2004). Hijab i Norge.Trussel eller menneskerett. Anmeldelse. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. Nr 2 -3s 97 - 99.
 • Lindhardt, Eva Mila; Døving, Alexa; Sky, Jeanette (2003). Lederartikkel: Mor, mor du må hente vann, unga er tørste og huset står i brann. ?. nr 2
 • Lindhardt, Eva Mila; Karlsen, Faltin (2001). Lederartikkel: Løp og kjøp. ?. nr 1
 • Lindhardt, Eva Mila; Sky, Jeanette (1999). Lederartikkel: Å lytte til maten. ?. Nr 1-2
 • Lindhardt, Eva Mila; Kromann Andersen, Mary (1996). "Kampen om teksten. Et essay om feministisk religion og tekst". ?. Nr 2 - 3
 • Lindhardt, Eva Mila; Strand, Benedichte (1996). Lederartikkel: Identitet. ?. nr 1
 • Lindhardt, Eva Mila; Sky, Jeanette (1996). Lederartikkel: Nyreligiøsitet. ?. Nr 2- 3s 1.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kromann Andersen, Mary; Sinding Jensen, Jeppe (1992). "Køn i Islam. Om kaotiske kvinder og deres mænd". ?. Nr 58 - 59s 177 - 194.
 • Faye, Reidun; Lindhardt, Eva Mila; Ravneberg, Bodil Elise; Solbue, Vibeke (2021). Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn. ISBN: 9788215041278. Universitetsforlaget. s 224.
 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. ISBN: 9788202575724. Cappelen Damm AS. s 364.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas; Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. ISBN: 978-82-02-35611-8. Cappelen Damm Akademisk. s 368.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas; Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. ISBN: 9788202270186. Cappelen Damm AS. s 432.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. ISBN: 8202168171. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge; Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. ISBN: 8202192846. J.W. Cappelens Forlag AS. s 383.
 • Lindhardt, Eva Mila; Engtrø, Randi; Lyngvi, Marianne S; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald (2022). Diversity and sustainability.
 • Engtrø, Randi; Lyngvi, Marianne S; Kjær, Ingirid Geirsdatter Heald; Lindhardt, Eva Mila (2022). Bærekraft og mangfold i barnehagelærerutdanning.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Lindhardt, Eva Mila (2022). Faglig møte mellom studenter og Rekomp knyttet til tema bærekraft.
 • Lindhardt, Eva Mila; Smith-Gahrsen, Martin (2021). VR-teknologi i etikkundervisning – et bidrag til innlevelse og læring?.
 • Smith-Gahrsen, Martin; Frestad, Trond Kenneth Andreassen; Lindhardt, Eva Mila (2021). VR-teknologi i etikkundervisning – et bidrag til innlevelse og læring?.
 • Røst, Therese Halvorsen; Lindhardt, Eva Mila; Faye, Reidun (2021). Sammen.

Last changed: 20.01.2020 15:01