Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Eva Mari Andreasen

PhD Research Fellow

 
Office hours:
08.00am - 03.30pm

Eva Mari Andreasen is a Research Fellow and Assistant professor at the Department of Health- and Nursing Science at the University of Agder (UiA). She has a diverse background in nursing, having worked in medical, surgical, and psychiatric wards and municipal healthcare settings.

As a part of her Ph.D. studies, Eva Mari has demonstrated her passion for improving nursing education. She has been an instrumental part of her research group, developing she has, together with her research group, developing a desktop virtual reality (VR) simulation learning activity for undergraduate nursing students to learn the Identification-Situation-Background-Assessment-Recommendation (ISBAR) approach. Her research investigates the effectiveness of this learning activity, aiming to enhance communication among nursing students.

Eva Mari won the prestigious Researchers’ Grand Prix competition in 2022.

Scientific publications

 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2023). The effect of using desktop VR to practice preoperative handovers with the ISBAR approach: a randomized controlled trial. BMC Medical Education. ISSN: 1472-6920. 23doi:10.1186/s12909-023-04966-y.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Haraldstad, Kristin (2023). The perceived usability of desktop VR for practicing preoperative handovers using ISBAR among nursing students. Science Talks. ISSN: 2772-5693. 5doi:10.1016/j.sctalk.2023.100140.
 • Andreasen, Eva Mari; Slettebø, Åshild; Opsal, Anne (2022). Learning activities in bachelor nursing education to learn pre- and postoperative nursing care—A scoping review. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 115doi:10.1016/j.ijer.2022.102033.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak; Haraldstad, Kristin (2022). Usability Evaluation of the Preoperative ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, and Recommendation) Desktop Virtual Reality Application: Qualitative Observational Study. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 9 (4). doi:10.2196/40400.
 • Andreasen, Johan Kristian; Andreasen, Eva Mari; Kovac, Velibor Bobo (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN: 2535-3047. 5 (1). doi:10.15845/ntvp.v5i1.3049.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5414.
 • Andreasen, Eva Mari (2024). ISBAR (strukturert kommunikasjon) i muntlig samhandling med annet medisinsk fagpersonell.
 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2024). Læringseffekt av desktop VR for å øve på overføring av pasientinformasjon før operasjon med ISBAR-metoden: en randomisert kontrollert studie.
 • Andreasen, Eva Mari (2024). Presentasjon av forskningsopphold Deakin university, Melbourne, Australia.
 • Andreasen, Eva Mari (2023). ISBAR (strukturert kommunikasjon) i pasientoverlevering før og etter kirurgi.
 • Andreasen, Eva Mari (2023). Preoperativ ISBAR desktop VR Applikasjon for sykepleierstudenter – funker det?.
 • Andreasen, Eva Mari (2023). Virtuell vireklighet i sykepleierutdanningen - funker det?.

Last changed: 20.02.2024 16:02