Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Erik Michael Nesland

Associate Professor

 
Office:
9I162 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Erik Michael Nesland is Associate Professor of Law at the School of Business and Law at the University of Agder. He is Dr. Juris (Ph.D.) of Law from the University of Tromsø and Candidate of Law from the University of Oslo.

Nesland’s special fields of interest are the theory of law, the law of obligation and real estate law. Nesland has been teaching in these fields of law, in addition to international law (UN, Human Rights, EU/EEC), legal history, administrative law and bankruptcy law.

Nesland’s research is focused on the theory of law, the law of obligation and contract law. He has published articles in Juridisk Tidsskrift and Rætferd, Nordisk juridisk tidsskrift.

Before joining the University of Agder in 2008, Nesland was Assistant Professor and Associate Professor of Law at the University of Tromsø. 

Research interests

Theory of law, Law of obligation, Real estate law, Comparative law, Legal history

Courses and teaching

Law of obligation, Legal history, Theory of law

Work experience

Assistant researcher at the Institute of Public Law, University of Oslo 1997-1999

University Scholar of Law, University of Tromsø, 2000-2005

Reserch Fellow, Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte, Ludwig Maximillian Universität in Munic jan-june 2001

Assistant Professor of Law, University of Tromsø, 2005-2006

Associate Professor of Law, University of Tromsø, 2006-2007

Associate Professor of Law, School of Business and Law, University of Agder, 2008-present

Academic interests

Theory of law, Real estate law, Law of obligation, Comparative law, Legal history

Scientific publications

  • Nesland, Erik Michael (2010). Fortetting av byområder og boligstrøk i et miljørettslig perspektiv. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel 16. s 261 - 274.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Fra konstruktive og frirettslige oppfatninger i norsk rettsvitenskap til internasjonaliseringens metodeutfordringer. Juridisk Tidskrift. ISSN: 1100-7761. 22 (2). s 273 - 295.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Sigurd Østrem et fortrengt navn i norsk rettskildelære. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 33 (2 = 129). s 95 - 113.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Utviklingslinjer i norsk rettsvitenskap fra Schweigaard til Stang - til ettertanke. Juridisk Tidskrift. ISSN: 1100-7761. 21 (3). s 530 - 548.
  • Nesland, Erik Michael (2007). Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue. ISBN: 978-82-05-37592-5. Gyldendal Akademisk. Kapittel 42. s 547 - 556.
  • Nesland, Erik Michael (2015). Debatter om "kløyvd eiendomsrett" og andre typer / former for eiendomsrett i norsk og dansk rettsvitenskap på 1900-tallet.
  • Nesland, Erik Michael (2014). Om forholdet mellom utøvelse av offentlig myndighet og betydningen av privat autonomi i havneretten.
  • Nesland, Erik Michael (2013). Motstrid og harmonisering av EMK og norsk rett.
  • Nesland, Erik Michael (2012). International law and the adaptation of it in national law: Harmonized interpretation and / or rule-specific inference of alleged conflict between Norwegian law and ECHR?.

Sectors

Research groups

Last changed: 18.04.2023 11:04