Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Erik Aasland

Associate Professor

Associate professor

 
Office:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Haugen, Tommy; Aasland, Erik (2022). Motorikkrelaterte begreper i læreplaner i kroppsøving 1922-2020. Motorikk i et didaktisk perspektiv. ISBN: 9788205563001. Gyldendal Akademisk. s 179 - 193.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2021). Structural Discrimination in Physical Education. The “Encounter” Between the (White) Norwegian Teaching Content in Physical Education Lessons and Female Students of Color's Movements and Expressions. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 3s 1 - 11. doi:10.3389/fspor.2021.769756.
 • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (3). s 58 - 79. doi:10.23865/up.v14.2486.
 • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. 25 (8). s 479 - 492. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
 • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
 • Aasland, Erik (2022). “Easy street” meets educational practices/values in Physical Education. Experiences from a one-year action research project.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2022). Kunnskapsformer som kommer til uttrykk i lærerens undervisning i kroppsøving..
 • Aasland, Erik; Ørbæk, Trine (2022). Kroppslig læring og samspill ved bruk av dans som læringsaktivitet..
 • Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Løndal, Knut (2022). Krenkelser og patologier i norsk kroppsøving – en målrettet kunnskapsoversikt over empirisk forskning i perioden 1990-2020..
 • Laxdal, Aron Gauti; Stenqvist, Thomas Birkedal; Aasland, Erik (2022). Utfordringer og muligheter knyttet til tilpasset undervisning i friluftsliv: En kvalitativ case-studie.

Last changed: 2.02.2022 12:02