0
Jump to main content
 
Office:
I2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2021). Structural Discrimination in Physical Education. The “Encounter” Between the (White) Norwegian Teaching Content in Physical Education Lessons and Female Students of Color's Movements and Expressions. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 3s 1 - 11. doi:10.3389/fspor.2021.769756.
 • Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (2021). Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 14 (3). s 58 - 79. doi:10.23865/up.v14.2486.
 • Aasland, Erik (2019). Kan kroppsøving forsvinne som skolefag?. Fremtidens kroppsøvingslærer. ISBN: 978-82-02-59214-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 190 - 207.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society. ISSN: 1357-3322. 25 (8). s 479 - 492. doi:10.1080/13573322.2019.1622521.
 • Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy. ISSN: 1740-8989. 22 (5). s 490 - 501. doi:10.1080/17408989.2016.1268590.
 • Aasland, Erik; Engelsrud, Gunn (2017). «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats» : om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 1 (3). s 5 - 17. doi:10.23865/jased.v1.889.
 • Aasland, Erik; Brøgger, Rein Magnus Jensen (2013). Klasseledelse i kroppsøving. Klasseledelse, fag og danning. ISBN: 978-82-05-42558-3. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 125 - 138.
 • Aasland, Erik; Bjørke, Lars (2021). Kroppsøvingsfaget – nye praksiser og muligheter.
 • Aasland, Erik (2021). Kroppsøving som læringsfag i skolen.
 • Strand, Christine Ulsnes; Aasland, Erik (2021). Elevvurdering i kroppsøving. En kvalitativ undersøkelse av ungdomsskolelæreres beskrivelser av vurderingspraksiser i kroppsøving..
 • Aasland, Erik; Bjørke, Lars (2021). Hva er god kroppsøving?.
 • Aasland, Erik (2021). Strid om gymtimene.

Last changed: 5.06.2020 11:06