0
Jump to main content

Ellen Dahl Gundersen

Associate Professor

 
Office:
I2043 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Johannessen, Berit (2018). What motivates arrangements of dog visits in nursing homes? Experiences by dog handlers and nurses. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 31s 104 - 110. doi:10.1016/j.ctcp.2018.02.007.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Slettebø, Åshild (2016). Evaluering av et generasjons-overskridende program med helsefremmende forankring - Hvilke faktorer har bidratt til programmets vedvarende eksistens?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 6 (1). s 6 - 19. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-02.
  • Jentoft, Nina; Gundersen, Ellen Dahl; Hellang, Øyvind (2021). Hvordan få sykepleiere til kommunen? Forskningsresultater fra #drømmejobben.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Jentoft, Nina (2021). Nyutdannede sykepleiere - faktorer som påvirker valg av arbeidsgiver - Foreløpige funn.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring – Studenterfaringer fra tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Andresen, Gunvor S. (2020). JOBBVINNER AGDER Tilrettelegge for gode praksiserfaringer i kommunehelsetjenesten Filmopptak av konferanseinnlegget: https://video.uia.no/media/t/0_kicqix6n.

In social media

Last changed: 15.03.2019 14:03