0
Jump to main content

Ellen Margareth Benestad Moi

Assistant Professor

 
Office:
I1086 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Moi Ellen Benestad, Söderhamn Ulrika, Marthinsen Gunhild Nordbø, Flateland Sylvi Monika, Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell (2019). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)), doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.74699
 • Moi Ellen Benestad Pedagogiske refleksjoner over endringer i veiledning i praktiske studier ved videreutdanningen i intensivsykepleie ved HiA (2007).
 • Moi Ellen Benestad, Söderhamn Ulrika, Marthinsen Gunhild Nordbø, Flateland Sylvi Monika, Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell (2019). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)), doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.74699
 • Moi Ellen Benestad ISBAR - kommunikasjon og telefonkontakt med lege i akutte situasjoner (2018).
 • Moi Ellen Benestad Hvorfor ISBAR (2018).
 • Moi Ellen Benestad Ulike modeller for kompetanseutvikling på mastergradsnivå, Helhetlig mastergrad (2018).
 • Moi Ellen Benestad Utdanner vi bedre intensivsykepleiere nå? Erfaring fra overgang til master i intensivsykepleie (2015).
 • Moi Ellen Benestad Masterstudium i spesialsykepleie; spesialisering anestesi, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie (ABIO) v/Universitetet i Agder (2014).
 • Moi Ellen Benestad Master i spesialsykepleie - tanker og erfaringer (2014).
 • Moi Ellen Benestad Masterutdanning av anestesisykepleiere - en visjon som har blitt en realitet ved UiA (2013).
 • Moi Ellen Benestad, Marthinsen Gunhild Nordbø, Fra videreutdanning til master (2013). Tidsskrift for barnesykepleiere . ISSN 1502-4989. (2),
 • Moi Ellen Benestad, Slotnes Atle, Fra Videreutdanninger i anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie (AIOB) til Master i spesialsykepleie, spesialisering anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie (ABIO) (2012).

Last changed: 24.10.2018 07:10

Share study by email