0
Jump to main content

Ellen Margareth Benestad Moi

Associate Professor

 
Office:
I2057 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Govertsen, Anne Berit; Aanensen, Cathrine; Moi, Ellen Benestad (2019). Pain teams can provide good support to healthcare personnel in the pain relief of opioid-dependent patients. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. doi:10.4220/sykepleienf.2019.75746.
 • Moi, Ellen Benestad; Söderhamn, Ulrika; Marthinsen, Gunhild Nordbø; Flateland, Sylvi Monika (2019). Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)). doi:10.4220/Sykepleienf.2019.74699.
 • Moi, Ellen Benestad (2007). Pedagogiske refleksjoner over endringer i veiledning i praktiske studier ved videreutdanningen i intensivsykepleie ved HiA. Skriftsserien ved Universitetet i Agder. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Frivold, Gro; Moi, Ellen Benestad (2019). Erfarinsgsdeling fra helhetlig mastergrader.
 • Moi, Ellen Benestad (2019). Søvn i intensivavdeling.
 • Moi, Ellen Benestad; Morland, Ellen (2019). Møt forskeren: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen.
 • Moi, Ellen Benestad; De Presno, Åsne Knutson; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Søvik, Olav; Skåra, Richard Hardeland; Wehus, Walter Norman (2019). Samarbeider om simulering.
 • Moi, Ellen Benestad; Morland, Ellen (2019). Møt forskeren: Ønsker at helsepersonell snakker bedre sammen.
 • Moi, Ellen Benestad (2018). ISBAR - kommunikasjon og telefonkontakt med lege i akutte situasjoner.
 • Moi, Ellen Benestad (2018). Hvorfor ISBAR.
 • Moi, Ellen Benestad (2018). Ulike modeller for kompetanseutvikling på mastergradsnivå, Helhetlig mastergrad.

Last changed: 29.09.2020 07:09