Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Dag Øystein Nome

Associate Professor

 
Office:
E1212 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Kovac, Velibor Bobo; Nome, Dag Øystein; Jensen, Andreas Reier; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2023). The why, what and how of deep learning: critical analysis and additional concerns. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2023.2194502.
 • Nome, Dag Øystein (2021). Forskeren-og-kamera, en særegen form for deltagende observasjon. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 55 - 68.
 • Spieler, Kristin Severinsen; Nome, Dag Øystein (2021). Når faglig skjønn møter rammeplan. Barnehagefolk. ISSN: 1500-6905. (4).
 • Nome, Dag Øystein; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Spieler, Kristin Severinsen (2021). Prosjektarbeid i barnehagen - mellom bekvemmelighet og medvirkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 273 - 286. doi:10.23865/ntpk.v7.2615.
 • Nome, Dag Øystein (2021). Teaching as love for the world and love for the child. The critical potential of Waldorf education in the light of Hanna Arendt. Research on Steiner Education. ISSN: 1891-6511. 12s 35 - 47.
 • Nome, Dag Øystein (2020). Toddlers as ignorant citizens: An explorative study of conflicts and negotiations involving toys in kindergarten. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. doi:10.1177/1463949120906807.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 5s 215 - 228. doi:10.23865/ntpk.v5.1416.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Å "være sammen" med barn - et kalkulert metodevalg.. Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. ISBN: 978-82-02-56952-5. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 3. s 57 - 77.
 • Nome, Dag Øystein (2018). Social life among toddlers in kindergarten as communicative musicality. Psychology of Music. ISSN: 0305-7356. s 1 - 11. doi:10.1177/0305735618816159.
 • Nome, Dag Øystein (2018). Vennskap i småbarnsavdelinger som private relasjoner på en offentlig arena. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 4s 1 - 14. doi:10.23865/ntpk.v4.651.
 • Nome, Dag Øystein (2017). De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger :. Nordisk barnehageforskning. ISSN: 1890-9167. 14s 17. doi:10.7577/nbf.1800.
 • Birkeland, Nils Rune; Aasebø, Turid Skarre; Nome, Dag Øystein; Wergeland-Yates, Marit (2016). Bacheloroppgaven som møteplass mellom praktisk og teoretisk profesjonsforståelse i barnehagelærerstudiet :. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 39 (3). s 211 - 227. doi:10.18261/issn.1893-8981-2016-03-03.
 • Nome, Dag Øystein (2015). Kindergartens- schools without recess: The consequence of an instrumentalist of play.. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittelnummer 1. s 15 - 28.
 • Nome, Dag Øystein (2014). Men er det egentlig lek? : en teoretisk drøfting av den autonome lekens plass i en institusjonalisert barndom. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. ISSN: 0800-1669. 32 (4). s 65 - 78. doi:10.5324/barn.v33i4.3515.
 • Nome, Dag Øystein (2014). Mobbing – et forsøk på nye teoretiske perspektiv.. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN: 2244-9140. 3 (1). s 40 - 54.
 • Nome, Dag Øystein (2012). Kroppen som dannelsesarena. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 144 - 153.
 • Nome, Dag Øystein (2011). Rom for dannelsesperspektiv i skolen – i lys av norsk og svensk privatskolepolitikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 95 (5). s 398 - 407.
 • Nome, Dag Øystein (2011). Skolen – mellom ungdom og sosiale medier. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 95 (1). s 70 - 78.
 • Nome, Dag Øystein; Spieler, Kristin Severinsen; Rønning, Grethe Steen (2021). Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen. ISBN: 9788202673437. Cappelen Damm Akademisk. s 149.
 • Nome, Dag Øystein (2019). Hverdagshendelsenes pedagogikk. ISBN: 978-82-02-62669-3. Cappelen Damm Akademisk. s 122.

Last changed: 11.08.2021 13:08