Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Dag Jørgen Hveem

Associate Professor

Scientific publications

 • Ellingsæter, Sjur Swensen; Hveem, Dag Jørgen; Meling, Marie (2022). Karnov lovkommentar (panteloven). Karnov lovkommentarer.
 • Hveem, Dag Jørgen (2016). Vergemålsloven, mindreårige og banken. Moderne Forretningsjus III. ISBN: 9788245020465. Fagbokforlaget. Kapittel. s 213 - 228.
 • Hveem, Dag Jørgen; Nyhus, Ellen K. (2013). Frarådningsplikten: Til bankens eller forbrukerens beste?. Praktisk økonomi & finans. ISSN: 1501-0074. 29 (4). s 53 - 65.
 • Hveem, Dag Jørgen (2011). Røeggen-saken. Moderne forretningsjus II. ISBN: 978-82-450-1215-6. Fagbokforlaget. Moderne Forretningsjus II. s 241 - 265.
 • Hveem, Dag Jørgen (2007). Sterkere beskyttelse av forbrukerkausjonisten - opplysningsplikt og frarådingsplikt. Kapitalmarked og kunderelationer - hilsener til Lars Gorton, Lennart Lynge Andersen (red). Forlaget Thomson. s 54 - 66.
 • Hveem, Dag Jørgen (2005). Bankers frarådingsplikt etter den norske finansavtaleloven - har den noen fornuftig mening?. 8 perspektiver på finansiel rådgivning (Lennart Lynge Andersen (red). Gads Forlag/Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøyskole. faglig_bok_institusjon.
 • Hveem, Dag Jørgen (2016). Personlig økonomi - juss. ISBN: 978-82-450-1509-6. Fagbokforlaget. s 584.
 • Hveem, Dag Jørgen; Mjølhus, Jon Olav; Nordstoga, Hilde; Plahte, Alexandra (2013). Personlig økonomi 2013/2014. ISBN: 9788202411459. Cappelen Damm Akademisk. s 807.
 • Boye, Knut; Hansen, Terje; Hveem, Dag Jørgen; Torgrimsen, Bjørn (2007). Personlig økonomi. ISBN: 9788202263386. Cappelen Damm Akademisk. s 1.
 • Boye, Knut; Hansen, Terje; Hveem, Dag Jørgen; Torgrimsen, Bjørn (2006). Personlig økonomi. ISBN: 8202258081. Cappelen Damm Akademisk. s 1.
 • Boye, Knut; Hansen, Terje; Hveem, Dag Jørgen; Torgrimsen, Bjørn (2005). Personlig økonomi. ISBN: 8202239494. Cappelen Damm Akademisk.
 • Boye, Knut; Hansen, Terje; Hveem, Dag Jørgen (2002). Personlig økonomi 2003. ISBN: 8202218438. Cappelen Damm Akademisk. s 538.
 • Boye, Knut; Hansen, Terje; Hveem, Dag Jørgen (2001). Personlig økonomi 2002. ISBN: 8202217741. Cappelen Damm Akademisk. s 524.

Research groups

Last changed: 29.09.2022 15:09