Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
H1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Blåka, Sara; Jacobsen, Dag Ingvar (2023). Does shared service delivery affect cost? A study of the cost-capacity relation in Norwegian local child protection services. Journal of Economic Policy Reform. ISSN: 1748-7870. doi:10.1080/17487870.2023.2281645.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Trondal, Jarle (2023). Institutional geography: effects of physical distance on agency autonomy. International Review of Administrative Sciences. ISSN: 0020-8523. doi:10.1177/00208523231164072.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Fjelde, Viktoria-Anastasia Staurland (2023). Part-time work and sickness absence - an organization-level analysis. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 23 (1). doi:10.1186/s12889-023-17189-z.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2023). Political fragmentation and “The purple zone”: how party fragmentation affects political–administrative relations. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. doi:10.1080/03003930.2023.2264798.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2022). Room for leadership? A comparison of perceived managerial job autonomy in public, private and hybrid organizations. International Public Management Journal. ISSN: 1096-7494. doi:10.1080/10967494.2022.2077491.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Baldersheim, Harald; Kühn, Nadja Sophia Bekkelund (2021). Faglig uavhengighet eller politisk lojalitet? Norske kommunedirektørers balanse mellom fag og politikk.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 37 (4). s 210 - 225. doi:10.18261/issn.1504-2936-2021-04-04.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2021). Motivational Differences? Comparing Private, Public and Hybrid Organizations. Public Organization Review. ISSN: 1566-7170. 21s 561 - 575. doi:10.1007/s11115-021-00511-x.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2021). Organisasjonsdesign - den fysiske dimensjonen. Design av organisasjon. ISBN: 9788215051727. Universitetsforlaget. kapittel 5. s 70 - 82.
 • Blåka, Sara; Jacobsen, Dag Ingvar; Morken, Tone (2021). Service quality and the optimum number of members in intermunicipal cooperation: The case of emergency primary care services in Norway. Public Administration. ISSN: 0033-3298. doi:10.1111/padm.12785.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Johnsen, Åge (2020). Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management. ISSN: 0954-0962. 40 (4). s 276 - 284. doi:10.1080/09540962.2020.1715093.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Fjeldbraaten, Elin M (2019). Exploring the Links Between Part-Time Employment and Absenteeism: the Mediating Roles of Organizational Commitment and Work-Family Conflict. Public Organization Review. ISSN: 1566-7170. s 1 - 15. doi:10.1007/s11115-018-00437-x.
 • Zyzak, Barbara; Jacobsen, Dag Ingvar (2019). External managerial networking in meta-organizations. Evidence from regional councils in Norway. Public Management Review. ISSN: 1471-9037. 22 (9). s 1347 - 1367. doi:10.1080/14719037.2019.1632922.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2019). Mellomledelse - en spesiell form for ledelse?. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 22 (1). s 46 - 54.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte; Hildrum, Jarle (2018). Alternative routes to innovation - The effects of cultural and structural fit. International Journal of Innovation Management. ISSN: 1363-9196. doi:10.1142/S1363919620500061.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Fjeldbraaten, Elin M (2018). Shift work and sickness absence-the mediating roles of work-home conflict and perceived health. Human Resource Management. ISSN: 0090-4848. 57 (5). s 1145 - 1157. doi:10.1002/hrm.21894.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2017). Democratic effects of inter-municipal cooperation: Equal effects for all?. The Rise of Common Political Order. ISBN: 978-1-78643-499-9. Edward Elgar Publishing. 10. s 217 - 232.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2017). Governance at the local level: A Research agenda on cross-boundary coordination. The Rise of Common Political Order. ISBN: 978-1-78643-499-9. Edward Elgar Publishing. 9. s 197 - 216.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2015). Publicness as an antecedent of transformational leadership: the case of Norway. International Review of Administrative Sciences. ISSN: 0020-8523. 83 (1). s 23 - 42. doi:10.1177/0020852315575000.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Kiland, Charlotte (2017). Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). ISSN: 2001-7405. 21 (4). s 53 - 76.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2016). Adopting and Refining e-services — the Role of Organization Size. Public Organization Review. ISSN: 1566-7170. 18 (1). s 111 - 123. doi:10.1007/s11115-016-0364-0.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skollevold, Ann Sherin (2016). Presidentialisation on the executive arena at the local level? The case of Norway 1992-2012. Zarządzanie Publiczne. ISSN: 1898-3529. 35 (1). s 7 - 19. doi:10.15678/ZP.2016.35.1.01.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2015). Regional governance networks: Filling in or hollowing out?. Scandinavian Political Studies. ISSN: 0080-6757. 38 (2). s 115 - 136. doi:10.1111/1467-9477.12037.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2014). Transformativ ledelse - betydningen av offentlighet. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 17 (5). s 46 - 55.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2013). Fremdeles en offentlig ledelsesetos? Subjektive drivkrefter i privat og offentlig sektor. Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0. ISBN: 9788245013467. Fagbokforlaget. Kapittel 12. s 289 - 308.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2013). Frivillighet eller tvang? Kommunestrukturdebatten i Norge. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 90 (2). s 74 - 87.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2013). Network Context, Trust and Success. Evidence from Regional Governance Networks in Norway. Lex Localis. ISSN: 1581-5374. 11 (4). s 851 - 869. doi:10.4335/11.4.851-869(2013).
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Holtskog, Kjersti Helene Schønning (2013). Nærhetseffekten - kommunal service, kommunestørrelse og ny teknologi. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 54 (4). s 407 - 436.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2012). Styringsnettverk på norsk – Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 89 (1). s 4 - 28.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2011). Convergence, Divergence or Stability - How do Politicians' and Bureaucrats' Attitudes Change During an Election Period? Evidence from Norwegian local government. Public Management Review. ISSN: 1471-9037. 13 (5). s 621 - 640. doi:10.1080/14719037.2010.532958.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2010). Deltakelse som virkemiddel i organisatoriske endringsprosesser - et tveegget sverd?. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. kapittel. s 229 - 243.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skomedal, Anne S. (2009). Regional Newspaper Coverage of Norwegian Local Elections: Election Coverage in the Agderposten and Fedrelandsvennen Newspapers. World Political Science Review. ISSN: 2194-6248. 5doi:10.2202/1935-6226.1065.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Skomedal, Anne Siri (2008). Regionavisenes dekning av kommune- og fylkestingsvalget 2007. Belyst gjennom dekningen i avisene Agderposten og Fædrelandsvennen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 24 (4). s 307 - 330.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2007). Fragmentering og integrasjoni norske kommuner - politisk retrett eller vitalisering?. Kommunal ekonomi och politik. ISSN: 1402-8700. 11 (4). s 33 - 64.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2006). Fenomenologi og kvantitativ metode - som ild og vann eller gin og tonic? Belyst gjennom en studie av kommunal forvaltningskultur. Hvem tolker og hvem omfortolker? - konstruksjonen av økonomiske data i pragmatisk belysning, med vekt på forbrukerstudier. Cappelen Damm Akademisk. s 30.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2006). Public sector growth: Comparing politicians' and administrators' spending preferences. Public Administration. ISSN: 0033-3298. 84 (1). s 185 - 204.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2006). The Relationship between Politics and Administration: The Importnace of Contigency Factors, Formal Structure, Demography and Time. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN: 0952-1895. 19 (2). s 303 - 323.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2005). Enhet og mangfold - statsvitenskap og organisasjonsteori i Norge. Erik Døving & Åge Johnsen (red): Organisasjonsteori på norsk. Fagbokforlaget. s 251 - 262.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2005). Sand in the machinery? Comparing bureaucrats' and politicians' attitudes toward public sector reform. European Journal of Political Research. ISSN: 0304-4130. 44s 767 - 799.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2004). Holdninger til endringer i kommunestruktur: En nyanseringav Rose og Pettersen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 20 (2). s 177 - 190.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2004). Rolv Lyngstad: Makt og avmakt i kommunepolitikken. Rammer, aktører og ideologi i det lokale folkestyre. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 20 (1). s 79 - 82.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2003). Politico-Administrative Conflict at the Local level: Determined by the Degree of Central Government Control? Politisk-administrativ konflikt paa lokalt nivaa: Bestemt av graden av styring fra sentralt nivaa?. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 29 (4). s 95 - 116.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Kommunestørrelse og kommunal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 18 (4). s 248 - 262.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2002). formidling av organisajsonsfaget - sett fra en statviters synsvinkel. Vanebo, Jan Ole & Nylehn, Børre (red): Organisasjonsfaget - innhold og formidling. Oslo, Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 48 - 53.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2001). Higher Education as an Arena for Political Socialization - Myth or Reality?. Scandinavian Political Studies. ISSN: 0080-6757. 24 (4). s 349 - 371.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2001). Profesjonelle verdier - hvor kommer de fra?. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 4 (3).
 • jacobsen, dag ingvar (2000). Effekten av Janis' artikkel kan ikke overdrives. Kommentar til Irving Janis' "Gruppetenking: Den desperate hangen til enighet for enhver pris". ?. 3 (5). s 73 - 75.
 • jacobsen, dag ingvar (2000). Finnes det en riktig tolkning av Weber?. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 2 (3). s 91 - 96.
 • jacobsen, dag ingvar (2000). Forholdet mellom politikk og administrasjon på lokalt nivå - ulike bilder av situasjonen. Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 359 - 391.
 • jacobsen, dag ingvar (2000). Managing increased part-time: Does part-time work imply part-time commitment?. Managing Service Quality. ISSN: 0960-4529. 10 (3). s 187 - 200.
 • jacobsen, dag ingvar (1999). Deltidsansatte = Deltidsengasjerte?. ?. 2 (3). s 42 - 51.
 • jacobsen, dag ingvar (1999). Kan vi stole på data fra spørreskjemaundersøkelser? En undersøkelse av responskonsistens ved bruk av spørreskjema med faste svaralternativer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 15 (4). s 361 - 389.
 • jacobsen, dag ingvar (1999). Trust in political-administrative relations: The case of local authorities in Norway and Tanzania. World Development. ISSN: 0305-750X. 27 (5). s 839 - 853.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2022). Hvordan gjennomføre undersøkelser? (4. utgave). ISBN: 978-82-02-72730-7. Cappelen Damm Akademisk. s 447.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2022). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter (2. utgave). ISBN: 978-82-450-4008-1. Fagbokforlaget. s 236.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. utgave). ISBN: 978-82-450-2524-8. Fagbokforlaget. s 563.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2019). Ledelse og den offentlige dimensjon. En sammenligning av ledere i offentlige og private organisasjoner.. ISBN: 978-82-450-2682-5. Fagbokforlaget. s 211.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Postholm, May Britt (2018). Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanning.. ISBN: 978-82-02-57586-1. Cappelen Damm Akademisk. s 300.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2018). Organisasjonsendring og endringsledelse (3. utgave). ISBN: 978-82-450-2492-0. Fagbokforlaget. s 288.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2016). Engangsorganisasjonen. ISBN: 978-82-450-2101-1. Fagbokforlaget. s 180.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2015). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. ISBN: 978-82-02-48188-9. Cappelen Damm Akademisk. s 432.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2014). Interkommunalt samarbeid i Norge. Former, funksjoner og effekter. ISBN: 978-82-450-1655-0. Fagbokforlaget. s 240.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2013). Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. ISBN: 978-82-450-1446-4. Fagbokforlaget. s 242.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 978-82-450-1445-7. Fagbokforlaget. s 550.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. ISBN: 978-82-450-1332-0. Fagbokforlaget. s 313.
 • Postholm, May Britt; Jacobsen, Dag Ingvar (2011). Læreren med forskerblikk. Innføring i vitenskapelig metode for lærerstudenter. ISBN: 9788276347616. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 159.
 • jacobsen, dag ingvar (1999). Hva mener brukerne? Brukerundersøkelser - en praktisk veiledning. 2. utgave. ISBN: 82-7634-242-6. høyskoleforlaget. s 96.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2009). Perspektiver på kommunenorge En innføring i kommunalkunnskap. ISBN: 9788245007886. Fagbokforlaget. s 263.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hur moderna organisationer fungerar. ISBN: 9789144047805. Studentlitteratur AB. s 575.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisasjon og ledelse. ISBN: 9788741251370. Hans Reitzels Forlag. s 477.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisation og ledelse. ISBN: 9788741251370. Hans Reitzels Forlag. s 477.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2008). Hur moderna organisationer fungerar. Tredje upplagan. ISBN: 9789144047805. Studentlitteratur, Lund. s 575.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005189. Fagbokforlaget.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005172. Fagbokforlaget.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer - arbeidsbok og casesamling. ISBN: 9788245005189. Fagbokforlaget. s 203.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. ISBN: 9788245005172. Fagbokforlaget. s 500.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring samfunnsvitenskapelig metode. 2. utgave. ISBN: 8276346634. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 400.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2004). Organisasjonsendringer og endringsledelse. ISBN: 8245001791. Fagbokforlaget. s 333.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2003). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. ISBN: 8276345123. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 238.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2003). "Vi har det saa greit...." En studie av forholdet mellom politikk og administrasjon i 30 norske kommuner. ISBN: 8292028722. Unipub forlag. s 188.
 • Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget. Sverige:Studentlitteratur. Danmark: Hans Reitzels Forl.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2002). Hvordan organisationer fungerer. ISBN: 8741224752. Hans reizels Forlag,. s 460.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2001). Hvordan organisasjoner fungerer. 2. utgave. Array. s 450.
 • jacobsen, dag ingvar (2000). Hvordan gjennføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. ISBN: 82-7634-292-2. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 414.
 • George, Bert; Jacobsen, Dag Ingvar; Johanson, Jan-Erik; Johnsen, Åge; Pekkola, Elias (2021). User acceptance of strategic planning: evidence from Northern European municipalities.

Last changed: 7.01.2022 09:01