Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Cecilie Karlsen

Associate Professor

 
Office:
I2027 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

PhD (2019), University of Agder, Kristiansand

Master degree in Health Informatics (2011), University of Agder, Grimstad

Bachelor degree in nursing (2006), University of Agder, Kristiansand

 

 

Academic interests

- Welfare technology

- Telecare

- eHealth

- Health Informatics

- The elderly and their caregivers

- Health Care Services

Projects

Success factors and barriers using welfare technology in Municipal Health Care Services for elderly living at home and their caregivers.

Scientific publications

 • Johannessen, Berit; Kristiansen Fjellheim, Katrin; Jensen, Anita Kristin; Karlsen, Cecilie (2021). "Den dagen PC-en går i stykker, da har mye av min verden gått i stykker". En kvalitativ studie om bruk av seniorvennlig PC. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 24 (4). s 62 - 75. doi:10.18261/issn.2464-3076-2021-04-05.
 • Karlsen, Cecilie; Moe, Carl Erik; Haraldstad, Kristin; Thygesen, Elin (2019). Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14744.
 • Karlsen, Cecilie; Haraldstad, Kristin; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2019). Challenges of mainstreaming telecare. Exploring actualization of telecare affordances in home care services. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN: 0905-0167. 31 (1). s 31 - 66.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Arbeidshefte til velferdsteknologiens ABC. ISBN: 978-82-93100-98-0. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 24.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Velferdsteknologiens ABC. E: Implementering og samskaping av velferdsteknologitjenester. ISBN: 978-82-93100-97-3. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 20.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Velferdsteknologiens ABC. D: Organisering og drift av velferdsteknologi i tjenesten. ISBN: 978-82-93100-96-6. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 24.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Velferdsteknologiens ABC. B: Fra brukerbehov til ny løsning. ISBN: 978-82-93100-94-2. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 36.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Velferdsteknologiens ABC. A: Introduksjon til arbeid med velferdsteknologi.. ISBN: 978-82-93100-93-5. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 32.
 • Standal, Kristin; Karlsen, Cecilie; Dugstad, Janne H (2021). Velferdsteknologiens ABC. C: Etikk, lovverk, informasjons- sikkerhet og personvern. ISBN: 978-82-93100-95-9. Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett). s 47.
 • Barken, Tina Lien; Karlsen, Cecilie; Thygesen, Elin (2023). End conference project I2I.
 • Barken, Tina Lien; Karlsen, Cecilie (2023). Implementering og tjenestevei KOMP i Arendal kommune.
 • Karlsen, Cecilie (2023). Fra ensomhet til sosial inklusjon (I2I).
 • Karlsen, Cecilie; Barken, Tina Lien (2022). Fra ensomhet til sosial inklusjon.
 • Barken, Tina Lien; Karlsen, Cecilie (2022). Workshop med fokus på evaluering av komp og videre arbeid/implementering i regi av I2I prosjektet.
 • Karlsen, Cecilie; Barken, Tina Lien (2022). Film om Komp i Arendal kommune.
 • Karlsen, Cecilie (2022). Podcast «Dialog på vannet» spilt inn på #vårtagder-båten under Arendalsuka.
 • Karlsen, Cecilie; Barken, Tina Lien (2022). Digital solutions for social challenges.
 • Karlsen, Cecilie; Thygesen, Elin (2022). Innovation in social service delivery to improve social inclusion and counteract loneliness.

Last changed: 24.02.2020 08:02