Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Christine Svarstad

Senior Adviser

External funding

 
Office:
A4014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
08.00-15.30

Senior Research Adviser, Division of Research and Innovation

Coordinator, EU-team, Division of Research and Innovation

Project leader, PES-funding, RCN

Backround

Since 2016 -present: Senior Adviser, UiA

2012-1016: Researcher, Agder Research

2011-1016: Resarch Assistant, Agder Research

 

Publications

2017: Wærdahl, R, Nilsen, A.C og Svarstad. C: Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem. Nordic Social Work Research 2017.

2016: Svarstad, C and Nyhus, E.K: The usefulness of applied research in Garmann Johnsen, H.C., Hauge, E. og Magnussen, M-L: Applied Social Science Research in a Regional Knowledge System. balancing, validity meaning and convenience. Routledge 2017.

2016: Jørgensen, G and Svarstad, C: Fra ensomme globale ryttere til klyngesamarbeid. FoU-report 3/2015.

2014: Karlsen, T. and Svarstad, C: Løfte i flokk. En underveisevaluering av et samarbeid om utvikling av skoler og barnehager mellom kommuner i Lindesnesregionen. FoU-report nr. 4/2014

2014: Karlsen, T. and Svarstad, C: Alle skal med! En undersøkelse av spesialundervisning og tilpasset opplæring i skoler i Vest-Agder. FoU-report 11/2014.

2014: Wallevik, K., Jørgensen, G., Svarstad, C. m.fl.: Mekanisk industri i Agder. Status, utfordringer og forslag til tiltak. FoU-reort nr 12.2014.

2014: Vasstrøm,M.L. and Svarstad, C.: Det litterære miljøet på Agder og perspektiver på et litteraturhus i Kristiansand.Project report nr.2.2014

2013:Svarstad, C.: Gender mainstreaming in EU development programmes and projects.A practical guide to gender mainstreaming. On behalf of Senter for Likestilling, Universitety of Agder

2013: Magnussen, M-L., and Svarstad, C.: Likestillingsmonitor 2013. Delmonitor om ledere på Agder.

2013: Magnussen, M-L., and Svarstad, C.: Kvinner i prosess- og olje- gassindustri på Agder. I Stousland, Hanne og Witsø, Hilde (2013) Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. Portal Akademisk (book chapter)

2013: Magnussen, M-L., and Svarstad, C.: Kvinners politiske interesse og deltakelse.

2013: Wallevik, K., Jørgensen, G., Svarstad, C. m.fl.: Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-report nr.1 2013.

2012: Lind, E. and Svarstad, C.: Å leve av musikken. Et forprosjekt om kvinners rekrutteringsveier inn i musikkbransjen. Prosject report nr.14.2012

2012:Wærdahl, R., Svarstad, C. and A-C Nilsen: Kickstart for en bedre livsstil. Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune.

2012: Magnussen, M.-L. and Svarstad, C.: New Facts. Hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 15/12. Kristiansand, Agderforskning

2012:Magnussen, M.-L. and Svarstad, C.: New Facts. Forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 10/12. Kristiansand, Agderforskning

2012: Nilsen, A-C, Wærdahl, R. and Svarstad, C.: Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv I Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes. FoU- rapport nr.8/2012.

2012: Hauge, S.E and Svarstad, C.: Gjesten om gjenkjøp. En rapport om USUS-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse og reiseliv. Prosjektrapport 6/2012 

2011: Svarstad, C. and Dale, A.L.: Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune – en foranalyse. Prosjektrapport nr.6/2011.

2010: Svarstad, C.: Påvirker arbeidsbelastning og omfang effekten av deltakelse i en endringsprosess? Masteroppgave 2010, University of Agder

 

 

 

 

Scientific publications

  • Svarstad, Christine; Wærdahl, Randi (2012). Children doing gender in everyday lives - what boys and girls perceive as important gender traits at the age of 10.

Last changed: 6.05.2021 19:05