0
Jump to main content

Camilla Herlofsen

Associate Professor

 
Office:
E2314 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2019). Spesialundervisningens tiltakskjede. Spesialpedagogikk. ISBN: 9788202592059. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 218 - 250.
 • Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. ISBN: 9788215026671. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 138 - 158.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2015). The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 35 - 62.
 • Welstad, Trond-Erik; Herlofsen, Camilla (2012). Konfliktråd i skolen. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel. s 727 - 735.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education. ISSN: 0827-3383. 27 (2). s 136 - 147.
 • Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla (2012). Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. Utdanningsrettslige emner. ISBN: 9788202358822. Cappelen Damm AS. Kapittel 14. s 229 - 255.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2019). The Child’s Best Interest in Legal-Pedagogical Dilemmas.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law.
 • Herlofsen, Camilla (2018). Spesialundervisning som virker (Paneldeltaker).
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Om profesjonsutøvere i skolen som rettsanvendere.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2018). De som faller utenfor – eller gjør de det?.
 • Bahus, Marianne; Herlofsen, Camilla (2017). En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen.
 • Herlofsen, Camilla (2017). En studie av pedagogiske og juridiske utfordringer i skolen.

Last changed: 13.12.2019 11:12