Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Scientific publications

  • Aamo, Bjørn Skogstad (2017). Combating money laundering and terrorist financing: Monitoring the implementation of FATF recommendations. European Business Law Review. ISSN: 0959-6941. 28 (1). s 89 - 97.
  • Emblem, Anne Wenche; Theisen, Theis; Aamo, Bjørn Skogstad (2017). Regionale forskjeller i boligprisutviklingen - mulige årsaker. Samfunnsøkonomen. ISSN: 1890-5250. (6). s 14 - 25.
  • Aamo, Bjørn Skogstad (2017). The Norwegian Banking Crisis in the Early Nineties. Finance in Society: An Anthology in Honour of Thore Johnsen. ISBN: 978-82-02-51610-9. Cappelen Damm Akademisk. Chapters. s 93 - 108.
  • Aamo, Bjørn Skogstad (2016). Læring fra kriser. ISBN: 978-82-450-2126-4. Fagbokforlaget. s 211.

Sectors

Last changed: 21.06.2018 14:06