0
Jump to main content

Bjørn Øystein Angel

Associate Professor

 
Office:
53B210 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Scientific publications

 • Angel Bjørn Øystein Fosterhjemsordningen i endring (2018).
 • Angel Bjørn Øystein Client Self-Management: Promoting Self-Help for Parents of Children in Foster-Care (2016). British Journal of Social Work . ISSN 0045-3102. 46 (4), s 1027 - 1043 doi: 10.1093/bjsw/bcv025
 • Angel Bjørn Øystein, Blekesaune Morten, Flyttinger i barnevernet En forløpsanalyse av administravtive data (2016).
 • Angel Bjørn Øystein, Blekesaune Morten, Placement characteristics and stability: a longitudinal analysis of Norwegian children in foster homes (2017). Child & Family Social Work . ISSN 1356-7500. 22 (1), s 236 - 245 doi: 10.1111/cfs.12223
 • Angel Bjørn Øystein Fagutvikling som en myndiggjøringsprosess (2014).
 • Angel Bjørn Øystein Foster Children's Sense of Sibling Belonging: The Significance for Biological and Social Ties (2014). Sage Open . ISSN 2158-2440. s - doi: 10.1177/2158244014529437
 • Angel Bjørn Øystein Children and Explorations of Self-Perception: Life Stories Related to Moves Between Home and Foster Home (2013). Social Work & Society . ISSN 1613-8953. 11 (1), s -
 • Angel Bjørn Øystein, Grønningsæter Arne Backer, Miljøterapeutteam som skreddersøm i barneverntjenesten? (2013). Norges Barnevern . ISSN 0800-1014. 90 (4), s 196 - 211
 • Angel Bjørn Øystein Barns selvoppfatningsarbeid. Livshistorier om flyttinger mellom hjem og fosterhjem (2012). Barn . ISSN 0800-1669. 30 (3), s 57 - 70
 • Angel Bjørn Øystein Kurs som trening i selvstyringen av foreldre med barn i fosterhjem (2012). Barn . ISSN 0800-1669. 30 (4), s 73 - 87
 • Angel Bjørn Øystein Hvordan skapes og opprettholdes tvang? – en analyse av barns flyttinger til fosterhjem og hjem igjen (2011). Barn . ISSN 0800-1669. (1), s 87 - 104
 • Angel Bjørn Øystein Kurs til foreldre med barn i fosterhjem - en selvstyring av foreldre? (2011). Norges Barnevern . ISSN 0800-1014. 88 (3), s 128 - 144
 • Angel Bjørn Øystein Barnet som aktør og kunnskapsbærer -en utfordring for barnevernets profesjonelle ekspertise (2010). Norges Barnevern . ISSN 0800-1014. 87 (3), s 140 - 151
 • Angel Bjørn Øystein Aggression Replacement Training (ART). En utfordring for praksisfeltet (2005). Norges Barnevern . ISSN 0800-1014. 82 (4), s 3 - 13
 • Angel Bjørn Øystein Barnevern og sosialt arbeid. Kunnskap og menneskesyn i evidensbaserte programmer (2004). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 1 (3), s 24 - 34
 • Angel Bjørn Øystein Evidensbaserte programmer- kunnskapsformer og menneskesyn i sosialt arbeid (2003). Nordisk sosialt arbeid . ISSN 0333-1342. (2), s 66 - 72
 • Angel, Bjørn Øystein (2007). Det vanskelige foreldreskapet : en studie av foreldre somhar deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem : deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern og fosterhjem : et bidrag til barnevernets diskusjoner om foreldreskap. ISBN 8271176048. 86 s.
 • Angel, Bjørn Øystein (1999). Barnet mitt bor hos meg igjen. ISBN 82-7634-231-0.
 • Angel Bjørn Øystein Barnevern: Barns flyttinger mellom fosterhjem (2018).
 • Angel Bjørn Øystein Barnevern og flyttinger mellom fosterhjem (2018).
 • Angel Bjørn Øystein Flyttinger mellom fosterhjem (2018).
 • Angel Bjørn Øystein Fosterhjemsflyttinger (2018).
 • Angel Bjørn Øystein Fosterhjemsordningen i endring (2018).
 • Angel Bjørn Øystein, Blekesaune Morten, Flyttinger i barnevernet En forløpsanalyse av administravtive data (2016).
 • Angel Bjørn Øystein Flyttinger i barnevernet (2016).
 • Angel Bjørn Øystein Barnevern og barnehage (2016).
 • Angel Bjørn Øystein Barnehage og barnevern (2016).
 • Angel Bjørn Øystein Client Self-Management: Promoting Self-Help for Parents of Children in Foster-Care (2016). British Journal of Social Work . ISSN 0045-3102. 46 (4), s 1027 - 1043 doi: 10.1093/bjsw/bcv025

Last changed: 15.10.2018 12:10

Share study by email