0
Jump to main content

Bjørg Selnes Seland

Professor

Scientific publications

 • Seland, Bjørg (2020). "Nøisomheds Dyder". Samfunnsånd og sosial kontroll i norske bygdesamfunn ca.1800-1830.. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. (1). s 47 - 63.
 • Seland, Bjørg (2020). Det norske bibelbeltet. Geografiske og kulturhistoriske perspektiv.. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. (2). s 128 - 143.
 • Seland, Bjørg (2018). Bønder i opposisjon - politisk profil, organisatoriske linjer. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 95 - 129.
 • Seland, Bjørg (2017). I "Fællesskab og Samfund" - Haugebevegelsens organisasjon. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 104 - 132.
 • Seland, Bjørg (2016). "Revolusjon i bygda" - Vekkingskristendommen som endringsprosjekt. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 171 - 186.
 • Seland, Bjørg (2015). 1800- og 1900-tallets religiøse bevegelser. Historiografiske perspektiver på forskning og formidling. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 94 (3). s 419 - 453.
 • Seland, Bjørg (2014). Den kristelige gründeren.Sosial kapital og hard valuta. Gud og Mammon, religion og næringsliv. ISBN: 9788202458997. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 89 - 111.
 • Seland, Bjørg (2014). Tale eller tie i forsamlingen? Kristelig kjønnsregime mellom tradisjon og modernitet. Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1703-8. Fagbokforlaget. (Kapittel 3). s 49 - 70.
 • Seland, Bjørg (2013). Sørlandsk pietisme? Religion på tvers av grenser. Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. ISBN: 978-82-02-42961-4. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 91 - 120.
 • Seland, Bjørg (2012). Mystikk og religiøs makt. "Synepigen" Gunhild og vekkinga i Vrådal 1860. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. (4). s 381 - 397.
 • Seland, Bjørg (2010). Beretninger om omvendelse og kall i bedehusets tradisjonsformidling. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 115 - 147.
 • Seland, Bjørg (2010). I skuggen av sørlandspietismen - ein gløymd kulturkamp. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene. Agderseminar 2009. ISBN: 978-82-7634-899-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 120 - 145.
 • Seland, Bjørg (2009). Kjønn og makt - myndige religiøse kvinneroller. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. (1/2). s 82 - 99.
 • Seland, Bjørg (2007). "... de Troendes Haab og de Ugudeliges Forskrækkelse" - Frelse og fortapelse, himmel og helvete i bedehusets forkynnertradisjon. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (4). s 57 - 71.
 • Seland, Bjørg (2007). Sørlandsk identitet - det vi valgte og det vi valgte bort. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 44 (2). s 109 - 115.
 • Seland, Bjørg (2004). Organisasjoner og folkebevegelser. Perspektiver og begreper. Motkulturer og massebevegelser. Norsk historie ca.1870-1940. Institutt for historie. faglig_kompendium. s 1 - 7.
 • Seland, Bjørg (2004). Religiøse folkebevegelser i Norden fra midten av 1800-tallet. Komparat Popular religious movements in the Nordic countries during the period. ?. (2). s 153 - 170.
 • Seland, Bjørg (2003). Topografisk kulturkart for Agder. Frikirkelighet, lavkirkelighet, arbeiderbevegelse og det moderne Norge (1880-1920), redigert av Breistein, Ingunn F. og Dag Nygård. Norges frikirkeråd / Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17 - 30.
 • Seland, Bjørg (2002). Bedehusets kjønnsregime. Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt. Jon P. Knudsen og Hege Skjeie (red.), Høyskoleforlaget. s 145 - 165.
 • Seland, Bjørg (2002). Embetspresten og lekpredikanten - profesjonsstrid og kulturkonflikt. Agderkirken. Artikler fra høgskolens sommerseminar i historie, Lillesand 2000. Hilde Inntjore (red.), Høgskolen i Agder, Skriftserien nr. 83. faglig_bok_institusjon. s 75 - 94.
 • Seland, Bjørg (2002). Sørlandspietismen som sosialt prosjekt. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Agnes M. Bjorvand og Pål Repstad (red.), Kommunion Forlag. s 28 - 37.
 • Seland, Bjørg (2000). "Called by the Lord" - Women's Place in the Norwegian Missionary Movement. Gender and Vocation. Women, Religion and Social Change in the Nordic Countries, 1830-1940. Finnish Literature Society. s 69 - 112.
 • Seland, Bjørg (2000). "Der kom en Emissær ... der faldt et Ord, og Hjertet blev brændende ..." Den religiøse vekkelsen - forløp og sosiale ytringer. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN: 0332-5784. 26 (3). s 19 - 46.
 • Seland, Bjørg (2018). Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. s 259.
 • Seland, Bjørg (2015). Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. ISBN: 978-82-02-49927-3. Cappelen Damm Akademisk. s 249.
 • Seland, Bjørg (2014). Gud og Mammon, religion og næringsliv. ISBN: 9788202458997. Cappelen Damm Akademisk. s 196.
 • Seland, Bjørg (2012). Den vanskelige historien. Agderseminaret 2011. Med bidrag fra Bernard Eric Jensen, Jorunn Sem Fure, Kjetil Grødum, Lene E. Walle, Roger Tronstad, Knut Sprauten, Halvor Fjermeros. ISBN: 978-82-7634-987-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 167.
 • Seland, Bjørg (2011). "Synepiger" og "sværmersker". Religiøs mystikk mellom tradisjon og modernitet. ISBN: 9788292712412. Portal forlag. s 145.
 • Bråstad, Kjell; Grindheim, Jan Erik; Hundstad, Dag; Isaksen, Arne; Karlsen, James; Knudsen, Jon P.; Masdalen, Kjell-Olav; niemi, einar; Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. ISBN: 9788276348361. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 163.
 • Seland, Bjørg (2006). Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 478.
 • Seland, Bjørg; Aagedal, Olaf (2008). Vekkelsesvind. Den norske vekkingskristendommen. ISBN: 9788252161014. Det Norske Samlaget. s 174.
 • Seland, Bjørg (2020). 1980-tallet: "Nei til atomvåpen". Kald krig og varmt engasjement på Sørlandet.
 • Seland, Bjørg (2020). Bedehusets kvinneroller.
 • Seland, Bjørg (2020). Bedehusets kvinneroller.
 • Seland, Bjørg (2020). Folkebevegelser på Agder. Idealer og kulturell identitet..
 • Seland, Bjørg (2019). 1980-tallet: "Nei til atomvåpen" - Kald krig og varmt engasjement i Kristiansand.
 • Seland, Bjørg (2019). Religiøse kvinneroller mellom tradisjon og modernitet.
 • Seland, Bjørg (2018). Programinnslag, Ekko, NRK P2.

Last changed: 4.10.2018 12:10