Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Bjarte Leer-Helgesen

Associate Professor

 
Office:
E1037B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Office hours:
mandag til fredag

Scientific publications

  • Leer-Helgesen, Bjarte (2020). "Velsignelsens vidunderlige håp". Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388.
  • Leer-Helgesen, Bjarte (2019). «La oss sammen le! Om bruk av humor i presters forkynnelse ved gravferd.». Ingen spøk. En studie av religion og humor. ISBN: 9788202646172. Cappelen Damm Akademisk.
  • Leer-Helgesen, Bjarte (2019). “Preaching at Funerals”. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill.
  • Leer-Salvesen, Bjarte (2014). «Fortellinger ved graven. En lesning av begravelsestaler som litterære tekster.». Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. kapittel. s 200 - 214.
  • Leer-Salvesen, Bjarte (2013). «Fra godt til sant? Presters omtale av avdøde i moderne minnetaler.». Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN: 1893-4773. (2). s 41 - 51.
  • Leer-Helgesen, Bjarte (2019). Diakonen som profesjonelt medmenneske.
  • Leer-Helgesen, Bjarte (2014). Kunsten å tale døden midt imot.
  • Leer-Helgesen, Bjarte (2013). «Moderne gravferder: Noen sentrale utviklingstrekk.».

Last changed: 11.08.2023 10:08