0
Jump to main content

Birte Simonsen

Retiree

Scientific publications

 • Simonsen, Birte (2017). Praksis som læringsarena. Praksisbarnehagen: En arena for læring. ISBN: 9788205491830. Gyldendal Akademisk. kapittel 1. s 19 - 25.
 • Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2015). Fagtilhørighet. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 6. s 51 - 58.
 • Simonsen, Birte (2014). Undervisningsplanlegging og arbeidsformer. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. ISBN: 978-82-02-41927-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8.
 • Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2012). Constructing an inclusive culture in kindergartens. Cross-cultural perspectives on early childhood. ISBN: 978-1-4462-0754-3. Sage Publications. Kapittel. s 77 - 88.
 • Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2009). Children living far away : how does one develop positive relationships with children in other cultures?. Learning Together in the Early Years. Exploring relational pedagogy. Routledge. Chapter. s 81 - 89.
 • Simonsen, Birte (2009). Er det ikke egentlig det du mener? Farer som truer den etnografiske forskeren. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 208 - 214.
 • Simonsen, Birte (2009). Konstruksjonen av "den andre" - en evig utfordring?. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. faglig_kompendium. s 4.
 • Valenta, Marko Simonsen, Birte Simonsen, Birte Ringen, Bjørg-Karin (2009). Teacher education in Norway: Bachelor program - Bilingual students. Teacher Education, Facing the Intercultural Dialouge. Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Brussels, 23-27 August 2008 / N.Engels & .A.Libotton, eds. ISBN: 9789081245623. ATEE - Association for Teacher Education in Europe. s 267 - 289.
 • Simonsen, Birte (2008). Ikke i mitt navn! Protesten lever. Garman Johnsen, Dragseth, Johannessen og Lysgård: kritikkens forgreininger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 185 - 190.
 • Simonsen, Birte (2008). Tests in a School based on Equality, Nearness to Nature and Student Participation. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 12 (2). s 14 - 16.
 • Elvin, Polly Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2007). How do the dinosaurs speak in England? English in the kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 15 (1). s 71 - 86. doi:10.1080/13502930601103199.
 • Simonsen, Birte (2006). Parrhesia. Hidden Dimensions of Education: Rhetoric, Rituals and Anthropology. Waxmann Verlag.
 • Maagerø, Eva Maagerø, Eva Simonsen, Birte Simonsen, Birte (2006). Polly Put the Kettle on. English in Kindergarten. Educatión, lenguas y tecnologías. Universidad de Extremadura. faglig_bok_forlag. s 135 - 157.
 • Simonsen, Birte (2005). Fra kateter til børs. Metaforenes tyrrani. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 253.
 • Simonsen, Birte (2005). Kommunikasjon i en flerkulturell skole. RESSURSHEFTE ”Er gode råd dyre?” Kompetanseutvikling med fokus på minoritetsspråklige elever og lærlinger i videregående opplæring for rådgivere, ansatte i Oppfølgingstjenesten (OT), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og Aetat. NAFO, Nasjonalt senter for den flerkulturelle skolen. faglig_bok_institusjon.
 • Maagerø, Eva Maagerø, Eva Simonsen, Birte Simonsen, Birte (2005). Minorities in Norway : past and present. Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal. faglig_bok_forlag. s 146 - 160.
 • Simonsen, Birte (2004). Mangfold i skolen. Hijab i Norge: Trussel eller menneskerett?. Abstrakt forlag.
 • Simonsen, Birte (2003). Reell tverrfaglighet eller faglig spleiselag - hva er hensiktsmessig i lærerutdanningen?. Koordinert lærerutdanningsdidaktikk?. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Simonsen, Birte (2002). A Nation of Scientists ? Curriculum and Textbooks as Representative for Scientific Genres. Learning genres. Learning Through Genres. Eva Maagerø og Birte Simonsen (eds). Høyskoleforlaget. s 127 - 133.
 • Simonsen, Birte (2001). Læreboka - stadig aktuell?. Småskoletrinnet - frihet til endring. Array. s 142 - 147.
 • Hansen, Arvid Simonsen, Birte (2001). Mentor, Master and Mother: the professional development of teachers in Norway. European Journal of Teacher Education. ISSN: 0261-9768. Vol. 24 (No. 2). s 171 - 182.
 • Hansen, Arvid Simonsen, Birte (2001). Teacher Education under my Skin(ner)? Using Problem Based Learning to get rid of the Behavioristic Heritage. Papers of the 25th ATEE Annual Conference. Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres. faglig_bok_institusjon. s 561 - 571.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Høyskoleforlaget. s 81 - 94.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Høyskoleforlaget. s 81 - 94.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Array. s 81 - 94.
 • Hansen, Arvid Simonsen, Birte (1996). Mellomtrinnet - mellom lek og alvor?. Grunnskolereformen -97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Universitetsforlaget. s 91 - 110.
 • Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2005). Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal forlag. s 234.
 • Maagerø, Eva Simonsen, Birte (2002). Learning Genres - Learning Through Genres. ISBN: 8276345565. Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press. s 140.
 • Simonsen, Birte Hansen, Arvid (1999). Temaorganisering på småskoletrinnet. Helhet og sammenheng. ISBN: 82-417-1018-6. Ad Notam Gyldendal. s 136.
 • Maagerø, Eva Maagerø, Eva Simonsen, Birte Simonsen, Birte (2006). Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen og småskolen. ISBN: 8291529256. Sebu forlag. s 160.
 • Maagerø, Eva Maagerø, Eva Simonsen, Birte Simonsen, Birte (2005). Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal. s 234.
 • Simonsen, Birte (2017). Arbeidet i Lærerprofesjonens etiske råd.
 • Simonsen, Birte (2017). Skolen på 1800-tallet. Nordahl Rolfsens lesebøker.
 • Simonsen, Birte (2017). Kampen om kateteret under andre verdenskrig.
 • Simonsen, Birte (2016). Generasjonsmøte over leseboka.
 • Simonsen, Birte (2016). Her får Stella (1) lære å lese.
 • Simonsen, Birte (2016). Om lesing og lytting.
 • Simonsen, Birte (2016). Vurdering i barnehagelærerutdanninga.

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email