Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Berit Eide Johnsen

Executive Officer

 
Office:
E2024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Berit Eide Johnsen (born 1955) is professor in history at Department of Religion, Philosophy and History, Faculty of Humanities and Education at University of Agder in Kristiansand, Norway. She is a graduate of the Universities of Oslo and Bergen, and got her Ph.D. in history in 1998 with the dissertation *Rederistrategi i endringstid 1875-1925* (Shipping Strategies in a Time of Change. The Shipping Industry of Southern Norway from Sail to Steam and Motor, from Wood to Iron and Steel. 1875-1925), published in 2001. Besides a large number of articles on cultural history, and different aspects of the shipping industry of Southern Norway, she has written a book about Norwegian POWs in Great Britain 1807-1814, *Han sad i prisonen* (Universitetsforlaget 1993). During recent years she has also studied and written about the history of tourism in Sørlandet, Southern Norway. Present researach project is The History of Lillesand, two volumes, 19th and 20th century.

Scientific publications

 • Johnsen, Berit Eide (2020). Hva var det med Lillesand? Argumenter for valg og vraking av stortingsrepresentanter 1862–1931. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 75 - 103.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Kampen om linjeskipet Prinds Christian Frederik 1807-1808. I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. ISBN: 978-82-7965-377-6. Nasjonalbiblioteket. 05. s 162 - 181.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Marcus Thrane og Arbeider-Foreningerne på Agder. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 131 - 158.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Sørlandske sommerpensjonater. Kulturmøter på 1900-tallet. Turismhistoria i Norden. ISBN: 978-91-87403-28-6. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Det främmande och det förtrogna. s 19 - 32.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Xantippene. Lillesands-kvinner på barrikadene på 1970-tallet. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7.. s 187 - 223.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). "Fornøielig uden Skjenden, Hug og Slag". Abc- og lesebokforfatteren Hans Jacob Grøgaard - en pioner i sin tid. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 54 (2). s 145 - 165. doi:10.18261/issn.1894-3195-2017-01-04.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). En stat, «hvortil Udvandring fra Norge kunde ansees fordelagtig». Utvandringen fra Agder til Texas på 1840-tallet. På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. ISBN: 9788202574130. Cappelen Damm Akademisk. Artikkel. s 87 - 118.
 • Johnsen, Berit Eide (2015). "Mit Votum var Nej". Sogneprest Hans Jacob Grøgaard - en motstrøms politiker på Eidsvoll. Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. ISBN: 978-82-02-49927-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 75 - 113.
 • Johnsen, Berit Eide (2015). Norwegian prisoners of war in Great Britain during the period 1807-14. Cultural influence, cultural diffusion and their role in the post-war nation-building process.. Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. ISBN: 978-82-7644-611-1. Universitetet i Stavanger. Kapittel. s 90 - 101.
 • Johnsen, Berit Eide (2014). "En Sø-Prison, tilhørend' den engelske Hund". Med rett til å kapre. Sjørøveri og kaperfart langs sørlandskysten. ISBN: 978-82-9271-283-2. Portal forlag. Kapittel. s 121 - 134.
 • Johnsen, Berit Eide (2014). Linjeskipet "Prinds Christian Frederik". Med rett til å kapre. Sjørøveri og kaperfart langs sørlandskysten. ISBN: 978-82-9271-283-2. Portal forlag. Kapittel. s 48 - 51.
 • Johnsen, Berit Eide (2013). Årsaker til vekst og tilbakegang i sørlandsk skipsfart på 1800-tallet. Forklaringer på Sørlandet og i utlandet. Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. ISBN: 978-82-02-42961-4. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 121 - 140.
 • Johnsen, Berit Eide (2011). Iscenesatt sjøfartshistorie på sørlandske sommerfestivaler og spel. Formidling. Bruk og misbruk av historie. ISBN: 978-82-7634-948-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel. s 135 - 174.
 • Johnsen, Berit Eide (2011). Recycled maritime culture and landscape : various aspects of the adaptation of nineteenth-century shipping and fishing industries to twentieth-century tourism in Southern Norway. Resorts and ports : European seaside towns since 1700. ISBN: 978-1-84541-198-5. Channel View Publications. Kapittel 9. s 147 - 166.
 • Johnsen, Berit Eide (2010). Skippere, sommergjester og Sabeltann : Sørlandske stereotypier fra 1800-tallet og fram til i dag. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene. Agderseminar 2009. ISBN: 978-82-7634-899-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 37 - 68.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Danmarksfarten - et norsk aspekt. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 137 - 148.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Kaperiet ved den norske kyst. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 279 - 284.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Norske sjøfolk i prisonen. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 285 - 296.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). What a maritime history! The uses of maritime history in summer festivals in southern Norway. Journal of Tourism History. ISSN: 1755-182X. 1 (2). s 113 - 130.
 • Johnsen, Berit Eide (2008). Images of Sørlandet: The Skagerrak Coast of Norway - Representations and stereotypes, and the fight against them. Auvo Kostiainen and Taina Syrjämaa (eds.) Touring the Past. Uses of History in Tourism. University of Joensuu, Savonlinna. Finland. faglig_bok_forlag. s 20 - 40.
 • Johnsen, Berit Eide (2008). Prisonfangenes fortellinger. Narrative strukturer og temaer i historiske sagn om sjøfolks opplevelser under krigen 1807-1814. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 45 (1). s 17 - 41.
 • Johnsen, Berit Eide (2007). Kunsten å navigere. Lærebøker i styrmannskunsten og sjømannsskoler i seilskutetiden på Agder. Årbok for norsk utdanningshistorie. ISSN: 0800-3718. 24. årgang
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Cooperation across the North Sea: The Strategy behind the Purchase of Second-hand British Iron and Steel Sailing Ships by Norwegian Shipowners, 1875-1925. International Journal of Maritime History. ISSN: 0843-8714. Volume XVII (1). s 151 - 169.
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Lillesands identitet. Lillesand sentrum. Estetisk veileder. Lillesand kommune. faglig_bok_institusjon. s 9 - 13.
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Resirkulerte hvite seil. Maritime minner i møte med turismen. Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder i Norge 2005. En essaysamling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 139 - 153.
 • Johnsen, Berit Eide (2004). Sjøfartshistorien i Agderfylkene - likheter og ulikheter. Seminar: Omvisning og formidling ved museene. Aust-Agder kulturhistoriske senter 12. og 13. juni 2004. Aust-Agder kulturhistoriske senter og Museumstjenesten i Vest-Agder. faglig_bok_institusjon. s 12 - 15.
 • Johnsen, Berit Eide (2004). Turistene kommer! Feriegleder og sommerminner fra Justøyapå 1900-talle. Det var en gang. Vestre Moland og Lillesand Historielag. faglig_bok_institusjon. s 51 - 64.
 • Johnsen, Berit Eide (2003). Sørlandske stereotypier. Dannelsen av sørlendingen som kulturell stereotypi, utviklingen av de tradisjonelle forestillingene, kritikken og noen av alternativene til dem. Vest-Agder Fylkesmuseum. Årbok 2003. Impulser. Array. s 62 - 87.
 • Johnsen, Berit Eide (2023). Lillesands historie 1850-1920. ISBN: 978-82-02-75342-9. Cappelen Damm Akademisk. s 569.
 • Johnsen, Berit Eide; Vadum, Kristoffer (2020). Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. s 204.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). Lillesands historie 1800-1850. ISBN: 978-82-0256807-8. Cappelen Damm Akademisk. s 384.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. ISBN: 9788202574130. Cappelen Damm Akademisk. s 227.
 • Johnsen, Berit Eide; Sætra, Gustav Grunde (2016). Sørlandsk skipsfart 1600-1920. ISBN: 9788283141023. Portal forlag. s 225.
 • Johnsen, Berit Eide (2013). Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. ISBN: 978-82-02-42961-4. Cappelen Damm Akademisk. s 223.
 • Johnsen, Berit Eide; Pabst, Kathrin (2011). Formidling. Bruk og misbruk av historie. ISBN: 978-82-7634-948-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 207.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Prosjektet Lillesands historie 1800 til i dag - noen tanker.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). S.N. Hansen-gården og Lillesand tollbod - kåseri i forbindelse med avduking av historiske skilt.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Xantippene. Lillesands-kvinner på barrikadene på 1970-tallet.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Hva var det med Lillesand? Argumenter for valg og vraking av stortingsrepresentanter 1860-1930..

Last changed: 21.06.2018 14:06