0
Jump to main content

Beate Strøm Johansen

Researcher

 
Office:
1 ( Gimleveien 23, Kristiansand )

Scientific publications

 • Johansen, Beate Strøm; Flaatten, Øystein (2021). Oophagy in the Smooth snake Coronella austriaca – first photographic record of bird egg predation. The herpetological bulletin. ISSN: 1473-0928. 157s 35 - 36. doi:https://doi.org/10.33256/hb157.3536.
 • Pedersen, Åshild Ø; Johansen, Beate Strøm; Sandås, Kjell (2002). Kartlegging av grevlinghi Meles meles i Oslo.. Fauna. ISSN: 0014-8881. 55 (1). s 22 - 31.
 • Johansen, Beate Strøm; Kooij, Jeroen van der; Breistøl, Arild; Ergon, Torbjørn; Lislevand, Terje; Rognes, Knut (1997). Fjellrotte funnet i Agderfylkene. Fauna. ISSN: 0014-8881. 50 (4). s 176 - 177.
 • Johansen, Beate Strøm (1995). Atlas over piggsvin i Norge 1980-1995.. Fauna. ISSN: 0014-8881. 48 (4). s 204 - 207.
 • Johansen, Beate Strøm (2000). Barnas bok om piggsvin. Serie: Damms norske natur-hobbybøker. ISBN: 9788251789417. N.W. Damm & Sønn ASA. s 43.
 • Johansen, Beate Strøm (2021). Hva gjør dyr om vinteren? fokus på slettsnok, piggsvin, grevling. 1 times lunsjforedrag med 3 utstoppa dyr medbrakt, i Forbundet for blinde og svaksynte..
 • Jonssen, Tore; Johnson, Craig; Johansen, Beate Strøm (2021). Naturmuseum Kristiansand - Slettsnok (Film produsert av Media Service AS).
 • Jonssen, Tore; Johansen, Beate Strøm (2021). Naturmuseum Kristiansand - Grevling (Film produsert av Media Service AS, opptak/redigering av Tore Jonssen)..
 • Johansen, Beate Strøm; Evjen, Amalie Fagerhaug (2021). Frykter pinnsvin går i dvale for tidlig: - Vil mest sannsynlig ikke overleve.
 • Johansen, Beate Strøm (2021). SLANGEKVELD - slettsnokforsker Beate Strøm Johansen forteller om våre tre slangearter i Norge. 2 foredrag samme kveld..
 • Johansen, Beate Strøm; stokkeland, kai (2021). Vil ha naturreservat.
 • Stiansen, Yngve; Johansen, Beate Strøm (2021). Jakten på Slettsnoken.
 • Stiansen, Yngve; Johansen, Beate Strøm (2021). Gravide grevlinger i hi midt på vinteren - fødsel i februar.

Last changed: 4.05.2020 09:05