0
Jump to main content

Åse Haraldstad

Assistant Professor

Assistant Professor

 
Office:
E2309 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cand Polit

Academic interests

Philosophy for Children

Teacher Education

Theory and Practice

Narrativ Knowledge

Ethics in School and Education

Scientific publications

  • Jortveit, Maryann; Haraldstad, Åse (2018). Når usikkerhet er utgangspunkt for samarbeid: Om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og barnehagen eller skolen. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. 10. s 171 - 182.
  • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
  • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
  • Haraldstad, Åse (2013). Å lære med forståelse : om grunnleggende ferdigheter i alle fag. Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. ISBN: 978-82-02-38471-5. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 108 - 130.
  • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2011). Et samarbeidsprosjekt med skoleeier. Skole-hjem prosjekt et eksempel. Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. ISBN: 978-82-7117-692-1. Skriftserien. Universitet i Agder. Kapittel 7. s 76 - 99.
  • Haraldstad, Åse; Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo (2019). Pupils experiences with democratic arenas in school. Educating democratic citizens?.
  • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2018). External Accountability and Professional Ethics for Teachers - Challenges and possibilities.
  • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2017). Etikkarbeid i skolen. Presentasjon av en undersøkelse av læreres fortellinger om hvilke etiske utfordringer de møter i hverdagen, analysert og diskutert i et styrings- og ledelsesperspektiv..
  • Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2013). Student Narratives as a Tool for Professional Development in Teacher Education (Paper).

Last changed: 21.06.2018 14:06