Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Office:
E1018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

See my profile on Academia.edu

Scientific publications

 • Kjeldsberg, Ludvik Andreas; Justnes, Årstein; Deborah, Hilda (2024). A Database of Post-2002 Dead Sea Scrolls-like Fragments. Journal of Open Humanities Data (JOHD). 10 (1). doi:10.5334/johd.140.
 • Press, Michael David; Justnes, Årstein (2023). Introduction: The Market for Jewish Antiquities. Journal of Ancient Judaism (JAJ). ISSN: 1869-3296. 14 (2). s 163 - 165. doi:10.30965/21967954-bja10044.
 • Justnes, Årstein (2023). Provenance and the Dead Sea Scrolls: Five Examples. Variant Scholarship: Ancient Texts in Modern Contexts. ISBN: 9789464270464. Sidestone Press. Kap. 3. s 41 - 57.
 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2023). “Much Clean Paper for Little Dirty Paper”: The Market for Dead Sea Scrolls in the Twenty-First Century. Journal of Ancient Judaism (JAJ). ISSN: 1869-3296. 14 (2). s 222 - 262. doi:10.30965/21967954-bja10043.
 • Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch (2021). More Dubious Dead Sea Scrolls: Four Pre-2002 Fragments in the Schøyen Collection. Dead Sea Discoveries. ISSN: 0929-0761. 28 (1). s 20 - 37. doi:10.1163/15685179-bja10001.
 • Rasmussen, Josephine Munch; Justnes, Årstein (2021). Tales of Saviours and Iconoclasts: On The Provenance of “The Dead Sea Scrolls of Buddhism”. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN: 0065-0900. 32 (18). s 125 - 146. doi:10.5617/acta.9023.
 • Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch (2020). Hazon Gabriel: A Display of Negligence. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR). ISSN: 0003-097X. 384 (1). s 69 - 76. doi:10.1086/709464.
 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2020). Making the Donald Born Again: Donald Trump’s ‘Conversion’. The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. Chapter 10. s 157 - 166.
 • Justnes, Årstein (2019). Fake Fragments, Flexible Provenances: Eight Aramaic “Dead Sea Scrolls” from the 21st Century. Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. ISBN: 978-90-04-41373-3. Brill Academic Publishers. Kapittel 12. s 242 - 271.
 • Vegge, Tor; Justnes, Årstein (2019). Forhandlinger med «grunnteksten»: Bibelselskapets nyere oversettelser av Det nye testamentet. Gjenoversettelse av hellige tekster. ISBN: 978-82-8034-204-1. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. Kapittel 3. s 41 - 53.
 • Justnes, Årstein (2019). Predetermined for Predestination? On the Assumed Notion of Predestination in the Dead Sea Scrolls. Scandinavian Journal of the Old Testament. ISSN: 0901-8328. 33 (1). s 82 - 94. doi:10.1080/09018328.2019.1600257.
 • Justnes, Årstein; Elgvin, Torleif (2018). A Private Part of Enoch: A Forged Fragment of 1 Enoch 8:4–9:3. Wisdom Poured Out Like Water: Studies on Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini. ISBN: 978-3-11-059588-8. Walter de Gruyter (De Gruyter). 13. s 195 - 203.
 • Justnes, Årstein (2018). An Idealized Childhood: The Origin of the Messiah in Matthew 1–2. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. Kapittel 7. s 139 - 151.
 • Justnes, Årstein (2017). Forfalskninger av dødehavsruller. Om mer enn 70 nye fragmenter – og historien om ett av dem (DSS F.154; 5 Mos 27,4–6). Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 6 (1). s 70 - 83. doi:10.18261/issn.1893-0271-2017-01-06.
 • Justnes, Årstein (2017). Philippians 2:6–11 as a Christological Psalm from the 20th Century. Functions of Psalms and Prayers in the Late Second Temple Period. ISBN: 978-3-11-044926-6. Walter de Gruyter. Part VI. s 410 - 424.
 • Elgvin, Torleif; Justnes, Årstein (2016). 1QDanᵃ (1Q71) with MS 1926/4a (Dan 2.4–5). Gleanings from the Caves: Dead Sea Scrolls and Artefacts from the Schøyen Collection. ISBN: 9780567113009. Bloomsbury T&T Clark. XXIII. s 247 - 255.
 • Justnes, Årstein (2016). 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel. The Seleucid and Hasmonean Periods and the Apocalyptic Worldview. ISBN: 978-0-56766-614-7. T&T Clark. III.4. s 183 - 192.
 • Justnes, Årstein (2016). Hvem Buddha var, og hva(d) buddhismen har gjort ham til. Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og Jesus. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 5 (1). s 45 - 59. doi:10.18261/issn.1893-0271-2016-01-04.
 • Justnes, Årstein (2016). On Being a ‘Librarian’: Labels, Categories, and Classifications. The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept of a Library. ISBN: 9789004301825. Brill Academic Publishers. 2. s 15 - 29.
 • Eshel, Esther; Eshel, Hanan; Justnes, Årstein (2016). XJudg with MS 2861 (Judg 4.5–6). Gleanings from the Caves: Dead Sea Scrolls and Artefacts from the Schøyen Collection. ISBN: 9780567113009. T&T Clark. IV. s 194 - 201.
 • Justnes, Årstein (2016). rgz. Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 606 - 609.
 • Justnes, Årstein (2016). šānāh (II). Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 1022 - 1025.
 • Justnes, Årstein (2016). ‘āṣam. Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 194 - 195.
 • Justnes, Årstein (2015). Christfulness. Kristen spiritualitet med brodd mot østlig meditasjon. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 5. s 81 - 95.
 • Justnes, Årstein (2015). En idealisert barndom. Jesu opphav i Matteus 1–2. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. (2). s 142 - 159.
 • Justnes, Årstein (2015). Gabriels åpenbaring (Hazon Gabriel) – en moderne forfalskning?. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (2). s 120 - 133.
 • Justnes, Årstein (2015). Mindfulnes 2.0? Religiøs uten religion. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 7. s 111 - 122.
 • Justnes, Årstein (2015). Mindfulness på norsk – en oversikt. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 2. s 35 - 49.
 • Justnes, Årstein (2015). The Hand of the Corrector in 1QIsaa XXXIII 7 (Isa 40,7-8): Some Observations. Semitica. ISSN: 0373-630X. 57s 205 - 210.
 • Justnes, Årstein (2015). Tomhet møter fylde? Mindfulness og kristen meditasjonspraksis. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 4. s 67 - 80.
 • Justnes, Årstein (2014). Ad fontes! On Approaching ‘Biblical’ Manuscripts Older than the Bible. Approaches to the Text: From Pre-Gospel to Post-Baroque. ISBN: 978-88-6227-695-5. Fabrizio Serra Editore. Kapittel 1. s 19 - 31.
 • Justnes, Årstein (2014). Bibel 2011: Mellom hellig skrift og (skjønn)litteratur. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel 8. s 163 - 180.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid; Justnes, Årstein (2014). Innledning : fra svar til undring. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Innledning. s 9 - 21.
 • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
 • Justnes, Årstein (2014). The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology: Preliminary Observations and a Proposal. New studies in the Book of Isaiah: Essays in honor of Hallvard Hagelia. ISBN: 978-1-4632-0356-6. Gorgias Press. Kapittel 6. s 91 - 113.
 • Justnes, Årstein (2013). '... og det har ingenting med religion å gjøre' - Mindfulness-basert stressreduksjon. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 62 - 79.
 • Justnes, Årstein (2013). Divine Violence and the Dead Sea Scrolls. Encountering violence in the Bible. ISBN: 978-1-909697-01-0. Sheffield Phoenix Press. kap 12. s 178 - 193.
 • Justnes, Årstein (2013). Hva er Det nye testamentet?. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 3. s 58 - 82.
 • Justnes, Årstein (2013). Hva er Det nye testamentets grunntekst? Fem perspektiver. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 11. s 160 - 172.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2013). Ny vin i skinninnbinding. Bruken av senere håndskrifter i Bibelselskapets oversettelser av Det nye testamentet. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 12. s 173 - 194.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
 • Justnes, Årstein (2013). Septuaginta som kristen bibel og som grunntekst for oversettelse av Det gamle testamente. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 160 - 172.
 • Justnes, Årstein (2012). UN-PAULINE PAUL? PHILIPPIANS 2.6-11 IN CONTEXT. Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. ISSN: 0039-7679. 86 (1). s 145 - 159. doi:10.1080/00397679.2012.705069.
 • Justnes, Årstein; Klepp, Morten Beckmann (2011). Amplified John? Kristologiske tekster i Johannesevangeliet og Bibelselskapets NT05-oversettelse. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 88 (2). s 126 - 141.
 • Justnes, Årstein; Braarvig, Jens Erland (2011). Hellig tekst og hellige skrifter. Hellige skrifter i verdensreligionene. ISBN: 978-82-7634-902-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Første kapittel. s 9 - 20.
 • Justnes, Årstein (2011). Präster, renhet och helighet. Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse. ISBN: 978-91-7353-473-4. Bokförlaget Atlantis. IV.3. s 211 - 223.
 • Justnes, Årstein (2011). Teologi och antropologi. Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse. ISBN: 978-91-7353-473-4. Bokförlaget Atlantis. IV.8. s 275 - 287.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2010). Den historiske Jesus på norsk. Jesusbilder i offentlig debatt 1950-1999. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 243 - 277.
 • Justnes, Årstein (2009). Oppfyllelsestiden en fortolkning av Lukas 4, 16-21 i lys av Qumran-tekstene. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 80 (3). s 220 - 237.
 • Justnes, Årstein (2009). Papit, puhtaus ja pyhyys. Aare saviastioissa, Qumranin teksit avautuvat. Kirjapaja. faglig_bok_forlag.
 • Justnes, Årstein (2009). Prester, renhet og hellighet. Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. ISBN: 978-82-7634-588-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. IV kapittel 3. s 227 - 239.
 • Justnes, Årstein (2009). Præster, renhed og hellighed. Dødehavsrullerne - Innhold, historie og betydning. ISBN: 978-87-7457-461-3. Forlaget ANIS. s 189 - 198.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologi og antropologi. Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologi og antropologi. Dødehavsrullerne - Innhold, historie og betydning. ISBN: 978-87-7457-461-3. Forlaget ANIS. s 243 - 254.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologia ja antropologia. Aare saviastioissa, Qumranin teksit avautuvat. Kirjapaja. faglig_bok_forlag.
 • Justnes, Årstein; Elgvin, Torleif (2004). "Appendix: 4Q215a, frgs. 1, 2, 3, and 4 - Text and Notes". Sapiential perspectives : wisdom literature in light of the Dead Sea scrolls ; proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001. ISBN: 90-04-13670-3. Brill Academic Publishers. kap. s 162 - 170.
 • Justnes, Årstein (2004). 4Q215A (Time of Righteousness) in Context 4Q215A (Rettferdighetens Tid) i kontekst. Sapiential perspectives : wisdom literature in light of the Dead Sea scrolls ; proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001. ISBN: 90-04-13670-3. Brill Academic Publishers. s 141 - 161.
 • Justnes, Årstein (1997). Bønn og kroppsspråk. Tid for bønn: Innvielse og tilbedelse - meditasjoner og dikt (red. Sveinung Lorentsen). ISBN: 8250311000. Atheneum ansgarbøker. laerebok. s 141 - 142.
 • Justnes, Årstein (2019). De falske fragmentene og forskerne som gjorde dem til dødehavsruller. ISBN: 9788202566395. Cappelen Damm Akademisk. s 160.
 • Justnes, Årstein; Laugerud, Tore; Heskje, Kristin (2017). Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. ISBN: 9788283141191. Portal forlag. s 150.
 • Justnes, Årstein (2015). Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. s 194.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid; Justnes, Årstein (2014). Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. s 247.
 • Justnes, Årstein (2014). Mindfulness – visdom for nybegynnere. ISBN: 978-82-8314008-8. Portal forlag. s 62.
 • Justnes, Årstein; Hagelia, Hallvard; Vegge, Tor (2013). Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 199.
 • Justnes, Årstein (2009). Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. ISBN: 978-82-7634-588-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 460.
 • Justnes, Årstein; Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. ISBN: 978-82-7634-902-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 204.
 • Justnes, Årstein (2009). The Time of Salvation An Analysis of 4QAprocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a). ISBN: 9783631581780. Peter Lang Publishing Group. s 429.
 • Justnes, Årstein (1998). Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet - en kommentar. ISBN: 8278680116. Akademisk Fagforlag. s 422.
 • Elgvin, Torleif; Aschim, Anders; Haaland, Gunnar; Justnes, Årstein; Kvalbein, Hans; Furuli, Rolf (2004). Dødehavsrullene. ISBN: 8252551998. De norske bokklubbene. s 344.
 • Kjeldsberg, Ludvik A.; Justnes, Årstein; Deborah, Hilda (2024). A Database of Post-2002 Dead Sea Scrolls-like Fragments.
 • Justnes, Årstein; Elgvin, Torleif (2023). A Sudden Clink from the Missing Link: The Yaḥad Ostracon Revisited.
 • Elgvin, Torleif; Justnes, Årstein (2023). With Razor Blade, Knife or Sharp Tools:Cutting the Dead Sea Scrolls.
 • Justnes, Årstein (2023). Stressreduksjon og mindfulness.
 • Justnes, Årstein (2023). The Lying Pen of Scribes (2019–2024): Results and Achievements Four Years into the Project.
 • Justnes, Årstein (2023). The Dead Sea Scrolls of Buddhism: The Collectors, the Scholars, and the Lies.

Last changed: 20.09.2023 06:09