Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Arne Breistein

Senior Adviser

Senior Advisor

 
Office:
228 ( Universitetsveien 46, Kristiansand )
Office hours:
9-15.30

Scientific publications

  • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
  • Hjort, Katrin; Ask, Torunn Alise; Breistein, Arne; Kristiansen, Aslaug; Olsen, Anne Karin Vikstøl (2017). PROLAB Professionslaboratorier. ISBN: 978-87-89575-08-7. Werkstatt forlag. s 52.
  • Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Ask, Torunn Alise; Gundersen, Ellen Dahl; Melby, Kristian Leonard; Breistein, Arne (2022). Strengthened student motivation for interprofessional collaboration through annual seminar participation.
  • Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2022). Profesjoner i samspill - muligheter og utfordringer.
  • Herlofsen, Camilla; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill - Profund.

Last changed: 22.11.2018 15:11