0
Jump to main content

Anne-Mette Liene

Assistant Professor

 
Office:
G2006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Liene Anne-Mette MOTSTAND SOM KVALITET. Skjøre papirformer i møte med småbarnslek. kan det gå bra? (2017). DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . ISSN 0332-5296.
  • Seljeseth Jorunn M., Liene Anne-Mette, Fra medvirkning til medskaping (2016).
  • Liene Anne-Mette, Mortensen Karl Olav Segrov, "The Children's Art Museum - An exploration of forms of collaboration across disciplines and art institutions." (2016).
  • Liene Anne-Mette, Mortensen Karl Olav Segrov, Kunstformidlingsprosjekt i BARNAS kunstmuseum, ved Sørlandets kunstmuseum. (2016).
  • Liene Anne-Mette, Mortensen Karl Olav Segrov, Roland Marit, Marit Roland forteller om prosessen bak sitt verk i BARNAS kunstmuseum i samtale med Anne-Mette Liene, UiA, og Karl Olav Segrov Mortensen, SKMU (2016).
  • Liene Anne-Mette, Mortensen Karl Olav Segrov ( SKMU), BARNAS kunstmuseum - et labratorium for utforsking i kunstuttrykk for barn i alderen 0-2 år. (2015).
  • Liene Anne-Mette, Christensen Jorun, " Gyldne øyeblikk i et forbrenningsanlegg - musikk og teater i møte med industri" (2015). Utdanning.no . ISSN .
  • Liene Anne-Mette "Cellisten i bevegelse" Hvordan kan musikeres bevegelsesmønster utnyttes i performative uttrykk? (2014). DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift . ISSN 0332-5296.
  • Liene Anne-Mette " Performance i den nye barneavdelingen på SKMU" (2014).
  • Liene Anne-Mette " Cello i samlingen"/ senioromvisning på SKMU (2014).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email