0
Jump to main content
 
Office:
E2075 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

  • Foss Anne Marit Den norske kirke på nett. Mellompersonlig posisjonering og forhandling (2018).
  • Foss Anne Marit Kulturmøter på religiøse nettsider. En sosialsemiotisk analyse av dialogiske rom i trossamfunns nettpresentasjoner (2015).
  • Foss Anne Marit Den norske kirke på nett. Mellompersonlig posisjonering og forhandling (2018).
  • Foss Anne Marit Misjon og mediering. En undersøkelse av de skandinaviske folkekirkenes selvpresentasjoner på nett. (2018).
  • Foss Anne Marit Trossamfunns selvrepresentasjoner på nett: Modalitet og medialisering (2015).
  • Foss Anne Marit Religiøsitet og tro på nett: kristne trossamfunns selvrepresentasjoner på nett (2015).
  • Foss Anne Marit Kulturmøter på religiøse nettsider. En sosialsemiotisk analyse av dialogiske rom i trossamfunns nettpresentasjoner (2015).

Last changed: 28.09.2018 08:09

Share study by email