0
Jump to main content

Anne Kristin Flaatten Tønsberg

Associate Professor

 
Office:
I1084 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Scientific publications

 • Flateland, Sylvi Monika; Pryce-Miller, Maxine; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2019). Exploring the experiences of being an ethnic minority student within undergraduate nurse education: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0389-0.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad; Flateland, Sylvi Monika; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2018). Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 13 (73021). doi:10.4220/sykepleienf.2018.73021.
 • Tønsberg, Anne K. F.; Gabrielsen, Vigdis Asskildt (2004). Tverrfaglig videreutdanning Rehabilitering i et kommunalt perspektiv. 30 studiepoeng. Årbok : nytt aktuelt fagstoff on eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon.
 • Thygesen, Elin; Tønsberg, Anne K. F. (2003). Samarbeidsprosjekter mellom kommune og høgskole. ?. årbok 2003s 67 - 75.
 • Tønsberg, Anne K. F.; Fegran, Liv; Thygesen, Elin (2002). Undervisningssykehjems-prosjektet i Agder. ISBN: 8276345530. Høyskoleforlaget AS – Norwegian Academic Press. s 64.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad; Flateland, Sylvi Monika; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2018). Minority language-speaking students' challenges in the Bachelor's programmes.
 • Tønsberg, Anne K. F. (2007). Knutepunkt Sørlandet Intensjonsavtale med Knutepunkt Sørlandet.
 • Tønsberg, Anne K. F.; Nordvang, Ellen (2006). "Min Kompetanseutvikling?. Et nyskapningsprodukt.
 • Tønsberg, Anne K. F. (2006). Undervisningssykehjemmene i Norge Presentasjon av Undervisningssykehjemmene.
 • Tønsberg, Anne K. F. (2006). Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? Bidrar satsing på kompetanseutvikling til bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i sykehjem?.
 • Tønsberg, Anne K. F. (2006). "Hva vil det si å være et undervisningssykehjem?" Åpning av Undervisningssykehjemmet i Helseregion Øst.

Last changed: 26.11.2018 14:11