0
Jump to main content

Anne Haugland Balsnes

Professor

Professor of music

 
Office:
K2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Choral singing/conducting, Musicology, Music education

Music and health, Music and religion. 

Scientific publications

 • Balsnes Anne Haugland Singing for a better life: Choral singing and Public Health (2018).
 • Balsnes Anne Haugland, Beckmann Hege, "Musikken kan jeg ikke leve uten!" : Musikk som kilde til menneskets meningsskaping (2017).
 • Balsnes Anne Haugland Populærmusikkens vei inn i Den norske kirke : (2017). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift . ISSN 1501-9934. (1), s 36 - 60
 • Balsnes Anne Haugland The silver voices: A possible model for senior singing (2017). International Journal of Community Music . ISSN 1550-7327. 10 (1), s 59 - 69 doi: 10.1386/ijcm.10.1.59_1
 • Balsnes Anne Haugland Hospitality in multicultural choral singing (2016). International Journal of Community Music . ISSN 1550-7327. 9 (2), s 171 - 189 doi: 10.1386/ijcm.9.2.171_1
 • Balsnes Anne Haugland, Mosdøl Hallvard Olavson, Menighetens soundtrack : hvilke verdier ligger til grunn for norske menigheters valg av gudstjenestemusikk? (2016). Tidsskrift for praktisk teologi . ISSN 1893-4773. 33 (1), s 17 - 27
 • Balsnes Anne Haugland, Henriksen Jan-Olav, "Mykere" forståelse av synd? : om nye syndsbekjennelser i Den norske kirke (2015).
 • Mosdøl Hallvard Olavson, Balsnes Anne Haugland, Mer enn ord - om gudstjenestereformen og sanselighet (2015).
 • Balsnes Anne Haugland Musikk for menigmann? Liturgisk musikk i spenningen mellom folkekirke og trosfellesskap (2015).
 • Jansson Dag, Balsnes Anne Haugland, Unfreezing identities: Exploring choral singing in the workplace (2015). International Journal of Community Music . ISSN 1550-7327. 8 (2), s 163 - 178 doi: 10.1386/ijcm.8.2.163_1
 • Balsnes Anne Haugland Choral singing as health musicking: A discussion on music, education and health (2014).
 • Balsnes Anne Haugland Korsang - en kilde til folkehelse (2014). Socialmedicinsk Tidskrift . ISSN 0037-833X. 91 (1), s 54 - 62
 • Balsnes Anne Haugland ‘I get sick if I don’t go to choir practice!’: Choral singing as a health promoting resource (2014).
 • Balsnes Anne Haugland, Lindland Tormod, "Det bekrefter min verdi som mann." Maskulinitet, sang og fellesskap i mannskor (2013).
 • Balsnes Anne Haugland, Schuff Hildegunn Marie T, "Min styrke når jeg er svak på fremmed sted." Om korsang, flyktninghelse og integrering (2013).
 • Riis Ole Preben, Balsnes Anne Haugland, Ikke bare vakkert. Påskemusikk med innhold og emosjonell kraft (2013).
 • Balsnes Anne Haugland Involvering eller fremmedgjøring? Spenningsområder i forbindelse med ny liturgisk musikk i Den norske kirke (2013).
 • Balsnes Anne Haugland, Riis Ole Preben, Performing Bach's Passion Music in a Late Modern Context (2013). Journal of Contemporary Religion . ISSN 1353-7903. 28 (1), s 95 - 108 doi: 10.1080/13537903.2013.750844
 • Balsnes Anne Haugland Større musikalsk mangfold og valgfrihet. Liturgireform i Den norske kirke (2013).
 • Balsnes Anne Haugland Choral Singing, Health and Quality of Life: The Story of Diana (2012). Arts and Health . ISSN 1753-3015. 4 (3), s 249 - 261 doi: 10.1080/17533015.2012.656202
 • Balsnes Anne Haugland "Sangen har gitt meg et nytt liv": Kor, identitet og helse (2011).
 • Balsnes Anne Haugland Belcanto som praksisfellesskap : å forske på læreprosesser i kor fra et situert læringsperspektiv (2011). Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok . ISSN 1504-5021. 12 s 179 - 200
 • Balsnes Anne Haugland Sanger om Søgne: Lokal historiefortelling og stedsidentitet (2011). Heimen . ISSN 0017-9841. 48 (3), s 229-242, 287-288 -
 • Balsnes Anne Haugland "Høyt under taket og lav terskel" (2010).
 • Balsnes Anne Haugland Choir research - a Norwegian perspective (2010).
 • Balsnes Anne Haugland Learning in choirs - Belcanto as a community of practice : summary of a research-Ph.D project (2010).
 • Balsnes Anne Haugland Belcanto (2009).
 • Balsnes Anne Haugland Koret Belcanto - en gullgruve av empiri i min hule hånd? (2009).
 • Balsnes Anne Haugland Belcanto - vakker sang i menighet og lokalsamfunn (2007).
 • Balsnes Anne Haugland "Sitting next to Nellie" - læring i kor (2006).
 • Balsnes, Anne Haugland (2017). Hva er nå et menneske? : tverrfaglige bidrag. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202566258. 336 s.
 • Balsnes, Anne Haugland Christensen, Solveig Christoffersen, Jan Terje Mosdøl, Hallvard Olavson (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISBN 978-82-543-1311-4.
 • Balsnes, Anne Haugland (2014). Å synge i kor: Ideal for menneskelig fellesskap?. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-019-4. 168 s.
 • Balsnes, Anne Haugland (2009). Å lære i kor : Belcanto som praksisfellesskap. Unipub forlag. ISBN 9788278530627. 362 s.
 • Balsnes Anne Haugland Foajekonsert (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Radio Luxembourg (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Vårkonsert (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Festkonsert 17.mai (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Norske stemninger (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Singing for a better life: Choral singing and Public Health (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Syng for livet! Fra vugge til grav. (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Luther og liturgi (2018).
 • Balsnes Anne Haugland Musikk i diakoniens tjeneste (2018).
 • Balsnes Anne Haugland The History and Performance of Gospel Music (2018).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email