0
Jump to main content

Anne Brita Thorød

Professor

 
Office:
C5034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Research interests

Child poverty and level of living

Mental health

Antrozoology - animal assisted interventions

Publications in english:

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

 

Work experience

Social work pratice in diverse fields

2003 -2007  NOVA. Norwegian Social Research

2007 - University of Agder

 

Selected publications

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Scientific publications

 • Gill, Elise Haugland Thorød, Anne Brita Vik, Kari (2019). Marte Meo as a port of entry to parental sensitivity-a three–case study. BMC Psychiatry. ISSN: 1471-244X. doi:https://doi.org/10.1186/s12888-018-1959-5.
 • Høie, Magnhild M. Thorød, Anne Brita (2018). "Alle skal med" . ideal eller realitet. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 116.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Dyr, mennesker og sosial kapital. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 69 - 79.
 • Berget, Bente Krøger, Elsebeth Thorød, Anne Brita (2018). Innledning. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 15 - 20.
 • Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 7 (2). s 168 - 179. doi:10.1080/2156857X.2017.1321036.
 • Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita Bøe, Tore Dag Lindvig, Gunnhild Ruud Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Thorød, Anne Brita (2015). Fritid og sosial kapital. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 5. s 54 - 60.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna Volden, Odd Wahlstedt, Anders (2015). Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 25. s 249 - 255.
 • Volden, Odd Thorød, Anne Brita Ulland, Dagfinn Ulland, Erna (2015). Velkommen til psykisk helse-feltet. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Innledning kapittel 1. s 13 - 20.
 • Thorød, Anne Brita Nordbø, Anna Helene (2014). «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 31 - 42.
 • Thorød, Anne Brita (2013). Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener?. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. 10. s 152 - 165.
 • Thorød, Anne Brita (2012). Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. (1). s 19 - 31.
 • Thorød, Anne Brita Harju, Anne (2011). Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View. Child Indicators Research. ISSN: 1874-897X. 4s 283 - 299. doi:10.1007/s12187-010-9092-0.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kap. IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2011). Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families?. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter IX. s 129 - 146.
 • Thorød, Anne Brita (2010). Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. ISBN: 9788278943601. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Kapittel 2. s 25 - 84.
 • Thorød, Anne Brita (2008). Sosial eksklusjon. Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, Rapport 7/08. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA. faglig_bok_institusjon. s 212 - 236.
 • Thorød, Anne Brita (2006). "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Ianke, P og Thorød, A.B. 2006. "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem. Oslo: NOVA-rapport 13/06. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. faglig_bok_institusjon. s 116.
 • Berget, Bente Krøger, Elsebeth Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. s 200.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. s 288.
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Barndom koster – kan alle være med?.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Familieerfaringer fra et liv med lite penger.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Lekende lett, for alle? Om å gi alle barn og unge en aktiv fritid.
 • Thorød, Anne Brita (2018). Alle skal med» - ideal eller realitet? Unges erfaringer med avbrutt skolegang og veien tilbake.

Last changed: 8.10.2018 09:10

Share study by email