0
Jump to main content

Anne Brita Thorød

Professor

 
Office:
C5034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Research interests

Child poverty and level of living

Mental health

Antrozoology - animal assisted interventions

Publications in english:

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

 

Work experience

Social work pratice in diverse fields

2003 -2007  NOVA. Norwegian Social Research

2007 - University of Agder

 

Selected publications

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Scientific publications

 • Høie Magnhild M., Thorød Anne Brita, "Alle skal med" . ideal eller realitet (2018).
 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses (2017). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 7 (2), s 168 - 179 doi: 10.1080/2156857X.2017.1321036
 • Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Bøe Tore Dag, Lindvig Gunnhild Ruud, Nodeland Siren, Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø? (2017).
 • Thorød Anne Brita Fritid og sosial kapital (2015).
 • Ulland Dagfinn, Thorød Anne Brita, Ulland Erna, Volden Odd, Wahlstedt Anders, Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen (2015).
 • Volden Odd, Thorød Anne Brita, Ulland Dagfinn, Ulland Erna, Velkommen til psykisk helse-feltet (2015).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt (2010).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Berget, Bente Krøger, Elsebeth Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-028538. 200 s.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024035. 288 s.
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Høie Magnhild M., Thorød Anne Brita, "Alle skal med" . ideal eller realitet (2018).
 • Thorød Anne Brita Familieerfaringer fra et liv med lite penger (2018).
 • Thorød Anne Brita Lekende lett, for alle? Om å gi alle barn og unge en aktiv fritid (2018).
 • Thorød Anne Brita Når pengene ikke strekker til (2018). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN . s -
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske (2018).
 • Thorød Anne Brita Alle skal med» - ideal eller realitet? Unges erfaringer med avbrutt skolegang og veien tilbake (2018).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. (2017).
 • Thorød Anne Brita Ungdom, psykisk helse og vold. Hva sier forskningen (2017).

Last changed: 8.10.2018 09:10

Share study by email