0
Jump to main content

Anette Heimdal

Senior Engineer

 
Office:
D2091 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Master i bygg, konstruksjon
Masteroppgave om standardisering av brokonstruksjoner.

Byggingeniør med studieretning konstruksjonsteknikk
Bacheloroppgave om ultrahøyfast betong i brokonstruksjoner.

Arbeidserfaring

2017 - Overingeniør på bygglaboratoriet, Universitetet i Agder

2015 - 2017 Vitenskaplig assistent, Universitetet i Agder

2015 - Forskningsaktiv student

Academic interests

BYG101 - Teknisk design

BYG405 - High Performance Materials

BYG406 - Structural Design of Prestressed Concrete

BYG110 - Statikk og fasthetslære

Veiledning av bachelor- og masteroppgaver

Projects

Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veiinfrastruktur og prefabrikering og industrialisering. 

Scientific publications

 • Adomako, Solomon; Heimdal, Anette; Thorstensen, Rein Terje (2021). From Waste to Resource – Utilising Residue from Ready-Made Concrete as New Aggregate. Nordic Concrete Research. ISSN: 0800-6377. 64 (1). doi:10.2478/ncr-2021-0010.
 • Heimdal, Anette; Svennevig, Paul Ragnar; Norheim, Thomas Grevstad (2021). STUDENTS PREPAREDNESS TOWARDS WRITING A BACHELOR THESIS; A SURVEY-BASED INVESTIGATION. DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. ISBN: 978-1-912254-14-9. The Design Society. Engineering Education.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Heimdal, Anette (2021). TEACHING DURING A PANDEMIC. DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. ISBN: 978-1-912254-14-9. The Design Society. Research in Design and Engineering Education Practice.
 • Heimdal, Anette; Thorstensen, Rein Terje; Svennevig, Paul Ragnar (2020). Investigations on the use of student peer review to improve supervision of capstone courses in the Civil Engineering Education. DS 104: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2020). ISBN: 978-1-912254-10-1. The Design Society. Section: Assessment Methods.
 • Larsen, Ingrid Lande; Thorstensen, Rein Terje; Vertes, Katalin; Heimdal, Anette (2020). Strength and deformation behaviour of fibre reinforced UHPC; an experimental investigation using Digital Image Correlation (DIC). Proceedings of HiPerMat 2020 5th International Symposium on Ultra-High Performance Concrete and High Performance Construction Materials. ISBN: 978-3-7376-0828-2. Kassel University Press GmbH. Session A8: Fibre Reinforced Concrete II. s 139 - 140.
 • Heimdal, Anette; Larsen, Ingrid Lande; Thorstensen, Rein Terje (2019). The use of industrial networks to strengthen civil and structural engineering education; a survey-based investigation. DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. ISBN: 978-1-912254-05-7. The Design Society. Section: Industrial 2.
 • Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Norheim, Thomas (2018). Industrial driven student research; A case study on the potential for industrializing construction of bridges. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. ISBN: 9781912254026. The Design Society. Collaboration and Industrial Involvement n Design and Engineering Education. s 187 - 192.
 • Thorstensen, Rein Terje; Heimdal, Anette; Larsen, Ingrid Lande; Hansen, Henrik Aas (2016). LCC and Carbon Footprint of Bridge made from locally produced UHPC, compared to Standard Concrete. Ultra-High Performance Concrete and High Performance Construction Materials. ISBN: 9783737600941. Kassel University Press GmbH. chapter. s 197 - 198.
 • Heimdal, Anette; Svennevig, Paul Ragnar; Norheim, Thomas Grevstad (2021). STUDENTS PREPAREDNESS TOWARDS WRITING A BACHELOR THESIS; A SURVEY-BASED INVESTIGATION.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Heimdal, Anette (2021). TEACHING DURING A PANDEMIC.
 • Heimdal, Anette; Larsen, Ingrid Lande; Thorstensen, Rein Terje (2019). The use of industrial networks to strengthen civil and structural engineering education; a survey-based investigation.
 • Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Norheim, Thomas (2018). INDUSTRIAL DRIVEN STUDENT RESEARCH; A CASE STUDY ON THE POTENTIAL FOR INDUSTRIALIZING CONSTRUCTION OF BRIDGES.

Last changed: 28.09.2018 08:09