0
Jump to main content

Anders Johan Wickstrøm Andersen

Dean

Faculty of Health and Sport Sciences

 
Office:
C5054 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Anders Johan W. Andersen is educated as a psychiatric nurse with a major in Health Sciences from the University of Bergen and a Doctoral Degree in Public Health from the Nordic School of Public Health i Gothenburg. For many years he worked together with children, adolescents and their families at the National Centre for Child and Adolescent Psychiatry. Since 1996 he has been working at the University of Agder mainly connected to the Master Program in Community Mental Health. He was Head of the Department for Psychosocial Health before he became Dean of the Faculty of Health and Sport Sciences in 2016.

Andersen was member of the first editorial board at the Scandinavian Scientific Journal «Tidsskrift for psykisk helsearbeid” from 2003 to 2012 and was Editor-in-chief 2007-2011. For a shorter period he was engaged by the Regional Centre for Child and Adolescent Mental Health Psychiatry to develop a national curriculum for a new multidisciplinary education in Psychosocial Work towards children and adolescents.

In many years Anders Johan W. Andersen has been engaged in questions regarding mental health both as a writer, a researcher and a university professor.

For publications. Please check: 

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no

Scientific publications

 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis (2016). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. 27 (1), s 114 - 129 doi: 10.1177/1049732316655776
 • Nodeland Steinar, Larsen Inger Beate, Mohamedi Khunche, Nodeland Siren, Andersen Anders Johan W., "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet". (2016). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 13 (3), s 200 - 209 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03
 • Andersen Anders Johan W. - og ellers. Et essay om livet (2016).
 • Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Topor Alain Pierre, Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway (2016). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 3 (e1), s - doi: 10.15714/scandpsychol.3.e1
 • Salvini Andrea, Andersen Anders Johan W., Ask Torunn Alise, Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata (2016).
 • Andersen Anders Johan W., Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri (2016). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 13 (1-2), s 45 - 56 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06
 • Andersen Anders Johan W., Borg Marit, Karlsson Bengt Eirik, Larsen Inger Beate, Mer av det samme? En studie av tildelings­praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings­råd i perioden 1995–2015 (2016). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 3 s - doi: 10.15714/scandpsychol.3.e13
 • Gullslett Monika K., Kim Hesook Suzie, Andersen Anders Johan W., Borg Marit, “Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis (2016). International Journal of Mental Health . ISSN 0020-7411. 45 (3), s 161 - 170 doi: 10.1080/00207411.2016.1185875
 • Andersen Anders Johan W. "Lytteposter og prøverom" - Psykiske helsetjenester på Internett (2015).
 • Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Ulland Erna, Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013 (2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 12 (1), s 3 - 16
 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia. (2015). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 2 s - doi: 10.15714/scandpsychol.2.e14
 • Ulland Dagfinn, Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Seikkula Jaakko, Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008 (2014). Administration and Policy in Mental Health . ISSN 0894-587X. 41 (3), s 410 - 419 doi: 10.1007/s10488-013-0479-3
 • Andersen Ander Johan W. Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger? (2014). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 11 (3), s 201 - 210
 • Steig Marianne Hovet, Andersen Ander Johan W., Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10 (3), s 229 - 238
 • Andersen Ander Johan W. Forstyrrelsens filosofi. Om å tenke med Jens Bjørneboe og Michel Foucault (2013).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Internet-based mental health services in Norway and Sweden : characteristics and consequences (2013). Administration and Policy in Mental Health . ISSN 0894-587X. 40 (2), s 145 - 153 doi: 10.1007/s10488-011-0388-2
 • Andersen Ander Johan W., Grelland Hans, Lundstøl John, Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid (2013).
 • Larsen Inger Beate, Andersen Ander Johan W., Hasund Ingrid Kristine, "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems (2012). Mental Health, Religion & Culture . ISSN 1367-4676. s 1 - 16 doi: 10.1080/13674676.2012.721347
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Den syke normaliteten - Hvordan blir psykiske lidelser beskrevet i norske informasjonskampanjer? (2012). Psykisk helse og rus . ISSN 1892-6509. 23 (2), s 32 - 48
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Larsen Inger Beate, Hell on earth: Textual reflections on the experience of mental illness (2012). Journal of Mental Health . ISSN 0963-8237. 21 (2), s 175 - 182 doi: 10.3109/09638237.2012.667885
 • Andersen Ander Johan W., Svensson Tommy, Reaching out to people struggling with their lives. A discourse analysis of answers from Internet-based services in Norway and Sweden (2012). Psychology Research and Behavior Management . ISSN 1179-1578. 5 s 113 - 121 doi: 10.2147/PRBM.S34524
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Struggles of Recognition. A content analysis of messages posted on Internet (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 153 - 162 doi: doi.org/10.2147/JMDH.S33418
 • Andersen Ander Johan W., Svensson Tommy, The dialogical bricoleur? Expectations towards internet-based services in Norway and Sweden (2012). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 2 (2), s 137 - 152 doi: 10.1080/2156857X.2012.707620
 • Larsen Inger Beate, Andersen Anders Johan Wickstrøm, "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" : hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt? (2011). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 8 (2), s 120 - 130
 • Andersen Anders Johan W. Den kritiske ettertanke. Undersøkelser fra en avgått redaktør (2011). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 8 (1), s 4 - 15
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Dårekisten i Arendal (2011). Aust-Agder-arv . ISSN 0572-4368. s 38 - 52
 • Larsen Inger Beate, Andersen Anders Johan W., En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig? (2011). Klinisk Sygepleje . ISSN 0902-2767. 25 (1), s 38 - 47
 • Volden Odd, Andersen Anders Johan Wickstrøm, From Unser Participation to User Interface. Reflections On The Need For New Metaphores In The Mental Health Field (2011).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Governing Health. Discourse Analysis in Public Health Research (2011).
 • Andersen Anders Johan W. En vanvittig historie - omsorgen for sinnslidende i Aust-Agder (2010).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Psykisk helsearbeid på internett : konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom (2010). Norsk Epidemiologi . ISSN 0803-2491. 20 (1), s 5 - 14
 • Andersen Anders Johan W. Service-User Organisations and the Significance of the Voluntary Sector in Scandinavia (2010).
 • Andersen Anders Johan W. Skolen i sykehuset - om framveksten av en sykepleierutdanning (2010).
 • Andersen Anders Johan W. Åpenhetens tvetydighet. Hvordan kan antistigmakampanjer forsterke stigmatisering? (2010). Klinisk Sygepleje . ISSN 0902-2767. 24 (1), s 4 - 6
 • Andersen Anders Johan W. Den levende kunnskapen (2009).
 • Andersen Anders Johan W. Kompetansebehov i endring? (2006).
 • Andersen Anders Johan W., Karlsson Bengt Eirik, Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid (2001).
 • Karlsson Bengt Eirik, Andersen Anders Johan W., Introduksjon (1998).
 • Andersen Anders Johan W. Innledning (1997).
 • Andersen Anders Johan W. Miljøterapi - det utfordrende mangfoldet (1997).
 • Andersen, Anders Johan W. (2018). Psykisk helsearbeid - en gang til. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500938. 236 s.
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Salvini, Andrea Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Interactions, Health and Community. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISBN 9788884928023. 293 s.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm Larsen, Inger Beate Söderhamn, Olle (2010). Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40070-2. 223 s.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245602000. 262 s.
 • Karlsson, Bengt Eirik Andersen, Anders Johan W. (1998). Psykiatri i endring - forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. ISBN 8241709218. 248 s.
 • Andersen, Anders Johan W. Karlsson, Bengt (2011). Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01542-2. 281 s.
 • Andersen, Anders Johan W. Karlsson, Bengt (1998). Psykiatri i endring-forståelse og perspektiv på klinisk arb eid. ISBN 82-417-0921-8.
 • Andersen Anders Johan W. Arbeid og psykisk helse – hva vet vi om det som fremmer inkludering? (2018).
 • Andersen Anders Johan W. Vi starter på nytt - en gang til (2018).
 • Andersen Anders Johan W. En etterlengtet oversikt (2018). Vit . ISSN . (1), s 10 - 11
 • Andersen Anders Johan W., Madsen Ole Jacob, Den terapeutiske kultur (2018).
 • Andersen Anders Johan W. Etabler et nytt najonalmuseum i Kristiansand (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790. s 22 - 22
 • Andersen Anders Johan W. Psykisk helsearbeid - en gang til (2018).
 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis (2016). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. 27 (1), s 114 - 129 doi: 10.1177/1049732316655776
 • Andersen Anders Johan W. Hvem har bestemt at julenissen er et spørsmål om tro? (2016). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN .
 • Salvini Andrea, Andersen Anders Johan W., Ask Torunn Alise, Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata (2016).
 • Andersen Anders Johan W. Psykisk helsevern (2016).

Last changed: 21.06.2018 14:06

Share study by email