0
Jump to main content

Adrian Førde Andersson

Adviser

 
Office:
108B ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

Scientific publications

  • Vetland, Bente Andersson, Adrian Førde Hansen, Helen Enger Jenssen, Hanne Møller, Vibecke Riis, Sissel Stålesen, Eli (2013). Oppvekst, yrkesutøvelse: Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2/Vg3. ISBN: 978-82-05-43606-0. Gyldendal Undervisning. s 460.
  • Andersson, Adrian Førde (2011). Den visuelle kollasjen som historiefortelling.
  • Andersson, Adrian Førde (2010). Nye rammer. Noen eksempel på videoer som er særegne for web.
  • Andersson, Adrian Førde (2010). Unlocking the Digital Vaults: A Multimodal Analysis of the Website "The Digital Vaults".
  • Andersson, Adrian Førde (2010). Den multimodale persepsjon: Estetisk analyse av web.
  • Andersson, Adrian Førde (2009). Materialitetens betydning for medieerfaringen.
  • Andersson, Adrian Førde (2009). Den multimodale persepsjon.
  • Andersson, Adrian Førde (2009). Analyse av nettsider: Et fenomenologisk perspektiv.

Last changed: 5.02.2019 19:02

Share study by email