0
Jump to main content

Vil bedre samspillet på UiA-laget

«Jeg vil arbeide for like betingelser for vitenskapelige ansatte sammenlignet med BOTT-universitetene.»

Bård Erlend Solstad

Førsteamanuensis, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving

Hvorfor stiller du til valg?

- Fordi jeg er fremoverlent og motivert for å videreutvikle samskapingstankegangen med et tverrfaglig perspektiv både når det gjelder forskning og undervisning på UiA.

Hva er de 3 viktigste sakene du vil arbeide for hvis du blir valgt inn i universitetsstyret?

 1. Fortsette å bygge merkevaren UiA både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 2. Bedre samspillet mellom administrasjon og vitenskapelig ansatte med studentene i sentrum.
 3. Like betingelser for vitenskapelige ansatte sammenlignet med andre etablerte universitet (BOTT-universitetene - Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim).

Hvilke egenskaper/kompetanse har du som gjør at dine kollegaer bør stemme på deg?

- Jeg har fått tilbakemelding fra mennesker som kjenner meg både i arbeidslivet og privat. De seks egenskapene som blir nevnt hyppigst er følgende: (a) målrettet, (b) arbeidsom, (c) fremoverlent, (d) grundig, (e) humørspreder og (f) tenker «stort» og ser muligheter.

- I tillegg til disse egenskapene, er jeg opptatt av å være i bevegelse (utvikling) som menneske. Dette gjelder både knyttet til tankevirksomhet og holdninger, samt viktigheten av å være fysisk aktiv. Jeg mener bestemt at bevegelse i ulike former er helt avgjørende for både fysisk, mental og sosial helse. Det er også verdt å nevne at bevegelse krever en viss tålmodighet, gode kommunikative ferdigheter og endringsvillighet.

- Alle disse egenskapene er synlige i søknaden om å bli et prioritert forskningssenter ved UiA, hvor Professor Monica Klungland Torstveit og undertegnede, i samarbeid med mange gode kollegaer på UiA, arbeidet frem tankegodset bak forskningssenteret FIDES (Female Inclusion & Development in Exercise and Sport). FIDES ønsker nemlig å jobbe for: «Flere jenter og kvinner i bevegelse».

Litt fakta om deg:

 • Jeg er oppvokst i Posebyen i Kristiansand
 • Jeg er fasinert av klassisk ballett (en av favorittene er Anna Karenina)
 • Jeg er veldig glad i skogsarbeid (STHIL MS-260 er en god arbeidskamerat)
 • Jeg er for øyeblikket håndballtrener for en ivrig gjeng med 16 årige gutter

Utdanning:

 • 2012 – 2016: Ph.d.-stipendiat ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole
 • 2011 – 2012: Bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
 • 2010 – 2011: Praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Agder
 • 2003 – 2009: Mastergrad i idrettsvitenskap med spesialisering i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole

Arbeidserfaring:

 • 2020 – d.d.: Forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (20%)
 • 2020 – d.d.: Fast vitenskapelig ansatt på Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (100%)
 • 2017 – 2019: Forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (100%)
 • 2016 – 2017: Vikarlærer ved Nordberg ungdomsskole i Oslo
 • 2012 – 2016: Ph.d.-stipendiat ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole
 • 2011 – 2012: Deltidsstilling i resepsjonen ved Handelshøyskolen BI Kristiansand
 • 2004 – 2006: Svømmelærer på svømmeskolen ved Norges idrettshøgskole
 • 1998 – 2002: Rema 1000 medarbeider på Rema 1000 Tangen

Ev. Annen/tidligere styreerfaring:

 • 2019 – 2021: Styreleder for Norsk Forening for Idrettspsykologi (NOFIP)
 • 2015 – 2016: Ph.d.-representant i Komité for Forskerutdanning (KFU) ved Norges idrettshøgskole
 • 2014 – 2016: Styremedlem i Norsk Forening for Idrettspsykologi (NOFIP)