Sølvprøve fra Kristiansand har endelig vendt hjem

Den bortkomne sølvprøven har endelig kommet hjem til Kristiansand, og vil innen få uker bli utstilt på Naturmuseum og botanisk hage.

Sølvprøven. Foto: Asbjørn Lie.

Tekst: Ingrid Dihle

For omtrent 100 år tilbake ble det funnet en forekomst av sølv på et lite skjær i elven Otra, like utenfor Kristiansand. Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder har kjøpt en sølvprøve fra denne forekomsten, som vil bli utstilt på museet i løpet av få uker. 

Stor verdi for regionen

Tor Sigvald Johansen, foto

Konservator Tor Sigvald Johansen viser stolt frem sølvprøven. Foto: Asbjørn Lie.

– Sølvprøven veier 315 gram og er av stor affeksjonsverdi for både museet, Kristiansand og regionen. Den har også en sterk kulturhistorisk og naturhistorisk verdi, sier konservator og fagansvarlg for geologisk avdeling, Tor Sigvald Johansen.

Sølvet vil få hedersplass i en ny geologiutstilling. Med prøven følger en gammel etikett som et bevis på autentisitet. Dette sammen med at sølvet i seg selv er godt synlig, gjør at den har veldig stor verdi. Sølvprøven er i seg selv en dokumentasjon på hva som er å finne av mineralforekomster i regionen.

– Det betyr veldig mye for oss at den har kommet hit. Vi er veldig glade og stolte, sier Johansen.

Fra Fredrikstad til Kristiansand

En privat samler fra Fredrikstad arvet sølvprøven fra en statsgeolog. Han tok videre kontakt med formannen i Østfold geologiforening. Formannen kontaktet Naturmuseum og botanisk hage for å høre om de var interessert i å få sølvprøven hjem til Kristiansand.

– Det er virkelig en skatt som har kommet hjem, sier Johansen.

Prøven stammer opprinnelig fra et sted litt utenfor Kristiansand, kalt Hagen. Det ble funnet en sølvførende kalkspatgang av daværende grunneier på et lite skjær i Otra, omtrent 7 kilometer fra elvens munning i Kristiansand. Skjæret var kun på 2x2 meter, men i løpet av høsten 1920, hadde to arbeidere fra nikkelraffineringsverket tatt ut omkring 15 kilo sølv. Skjæret ble senere sprengt bort, og det er ingen spor igjen etter denne forekomsten i dag.

Vil øke interessen

Johansen og de ansatte ved museet håper utstilling av sølvprøven vil øke interessen for hva som finnes av geologiske forekomster i regionen.

Agder-regionen er veldig kjent for sine mineralrike pegmatitter på Evje og Iveland, men å tilføye sølv på listen over mineraler som har forekommet i regionen, er nytt for mange. Mer kjent, i hvert fall blant mineralinteresserte, er forekomster av mineraler som feltspat, beryll, granat og vesuvian.

Fakta om Sølv

  • Sølv er et grunnstoff.
  • Sølv er det metallet som best leder varme og elektrisitet.
  • I naturen opptrer sølv gjerne sammen med gull, kvikksølv, kobber, bly og tinn.
  • Sølv finnes enten som metallisk sølv eller i kjemiske forbindelser som mineralene sølvglans, proustitt, pyrargyritt og hornsølv.
  • Sølv man finner i naturen har ofte en matt, anløpet overflate fordi det har reagert med svovel. Mange har erfart at det ikke er lurt å spise egg med sølvbestikk.
NRK, Museumsdirektør Raul Ramirez, Konservator Tor Sigvald Johansen, og formann i Sørlandets Geologiforening Harald Breivik, foto

Offisiell overrekkelse av sølvprøven. Fra venstre: NRK, Museumsdirektør Raul Ramirez, Konservator Tor Sigvald Johansen, og formann i Sørlandets Geologiforening Harald Breivik. Foto: Asbjørn Lie.

Send studiet på mail