Eiketreet som blåste ned

Høsten 2018 blåste en stor gammel eik ned ved naturmuseet. Eika er viktig for mange truede arter. Død eller levende.

Eika beskjæres og flyttes av Eftevåg Maskin. Fotograf: Asbjørn Lie.

Tekst: Adam Tzur

Asbjørn Lie, foto

Asbjørn Lie. Foto: Adam Tzur.

– Den store eika som blåste ned er «tatt godt vare på og er tiltenkt som mat for insekter», forteller Asbjørn Lie, biolog og prosjektleder.

Slike eiker er viktige fordi de er sjeldne og er viktige levested for sopp, lav og insekter. Disse trærne kan bruke 500 år på å vokse opp og 500 år på å dø, og de kan bli såkalte utvalgte naturtyper.

Det vil si at mange arter er avhengige av treet, blant annet sopp og spettmeis. Dermed får treet et eget økosystem.

– Siden så mange arter trenger treet må stammen bevares slik at den kan spises av nedbrytere. Dette er «bra for det biologiske mangfoldet», sier Asbjørn.

Derfor har Naturmuseum og botanisk hage flyttet stammen til en kompostplass hvor den ikke er i veien og kan brytes ned i fred. Stammen har også stor pedagogisk verdi, og den kan brukes til undervisning eller forskningsprosjekter.

Treets alder er ukjent, men Asbjørn forteller at eika kan være mellom 100 og 200 år gammelt, kanskje eldre.

Send studiet på mail