0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

31. mars 2020
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

UTSATT: Disputas: Bernard Munyazikwiye: Matematisk modellering av bil-kollisjoner

Disputasen er utsatt på grunn av korona-virus-situasjonen. Ny dato kommer når virus-situasjonen er mer avklart.

Tidspunkt

31 mars
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium C2 040, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Bernard Munyazikwiye disputerer for ph.d.-graden med doktorgradsavhandlingen «Mathematical Modelling and Analysis of Vehicle Frontal Crash using Lumped Parameters Models” tirsdag 31. mars 2020. (Foto: Privat)

Bernard Munyazikwiye disputerer for ph.d.-graden med doktorgradsavhandlingen «Mathematical Modelling and Analysis of Vehicle Frontal Crash using Lumped Parameters Models” tirsdag 31. mars 2020. (Foto: Privat)

Bernard Munyazikwiye disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mathematical Modelling and Analysis of Vehicle Frontal Crash using Lumped Parameters Models” tirsdag 31. mars 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i mekatronikk.

Les Bernard Munyazikwiyes egen oppsummering av avhandlingen:

Kandidaten: Bernard Munyazikwiye 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad

Disputasen blir ledet av dosent Tom Viggo Nilsen, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: Kunngjøres 14 dager før disputas

Tittel på avhandling: “Mathematical Modelling and Analysis of Vehicle Frontal Crash using Lumped Parameters Models

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Ole Balling, Aarhus Universitet, Danmark

Annenopponent: Førsteamanuensis Bjørn Haugen, NTNU Trondheim

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Rune Strandberg, Institutt for ingeniørvitenskap, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Kjell Gunnar Robbersmyr, UiA (hovedveileder), professor Hamid Reza Karimi, nå ved Politecnico di Milano, Italia  og førsteamanuensis Dmitry Vysoschinskiy, UiA, (medveiledere)