0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

22. okt 2019
kl 10:00 - 16:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

15 okt

Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

Bok: Torunn Lauvdal og Jon P. Knudsen (red) om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag.

Bok: Torunn Lauvdal og Jon P. Knudsen (red) om universitets- og høgskolesektorens geografiske vekst og omforming fra 1960-tallet til i dag.

Tidspunkt

22 okt
kl 10:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium B3 007, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

15 okt

Et av etterkrigstidens kjennetegn var utdanningseksplosjonen. Et nytt arbeidsliv krevde bedre utdannet arbeidskraft. Fra 1960-tallet og fram til i dag har vi sett en voldsom utvikling innenfor høyere utdanning og forskning. Mye av dette kom i form av regionale høgskoler og forskningsmiljøer.

De siste åra har så denne regionale strukturen gjennomgått sterk forandring. Institusjoner er slått sammen, og noen av dem har fått status som universitet.

Flere steder går debatten fortsatt heftig om hvilken vei utviklingen bør ta. På denne konferansen ønsker vi å belyse bakgrunnen for og virkningene av denne sektorens geografiske vekst og omforming.

Derfra vil vi også stille spørsmålet: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?

Samtidig med konferansen lanseres en bok, redigert av Torunn Lauvdal og Jon P Knudsen, som tar for seg samme tema.

Program

 • 10:00-10:15 Velkommen v/Gøril Hannås, UiA
 • 10:15-10.20: Intro til dagen ved dagens vert, Kristian Bogen, USN
 • 10:20-10:30: Iselin Nybø, Forsknings- og høyere utdanningsminister (innspilt hilsen på video).
 • 10:30-11:00: Tanker om universitets- og høgskolesektorens regionale rolle. V/Arvid Hallen, styreleder Høgskolen på Vestlandet
 • 11:00-11:15: Pause
 • 11:15–11:30: Skiftende politiske prioriteringer. V/Per Olaf Aamodt, NIFU
 • 11:30-11:45: Universitet og region: En sammensatt relasjon. V/Peter Arbo, UiT
 • 11:45-12:00: Et paradigmeskifte sett nordfra. V/Linda Haukland, Nord Universitet
 • 12:00-12:05: Oppsummering v/Kristian Bogen
 • 12:05-13:00: Lunsj
 • 13:00-13:40: Att modernisera en regionaliserad universitets-sektor. V/Anders Söderholm, UKÄ Sverige
 • 13:40-13:55: Universitetets rolle fra et fylkeskommunalt perspektiv. V/Ann Camilla Schulze-Krogh, AAFK
 • 13:55-14:15: Pause
 • 14:15-14:45: Regionale kunnskapstradisjoner. V/Jon P. Knudsen, UiA
 • 14:45-16:00: Hvordan samarbeider norske bedrifter med universiteter og høgskoler? V/Rune Dahl Fitjar, Prorektor for innovasjon, UiS
 • 15:00-15:15: Pause
 • 15:15-15:50: Paneldebatt med Petter Aasen, Arvid Hallen, Jon P. Knudsen, Linda Haukland og Anders Söderholm. Leder: Sissel Strickert

Hold av dagen tirsdag 22. oktober for en spennende konferanse –

 

Logo-rekke: UiA, USN, UiS og Nord.