0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

17. juni
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Universitetsstyret - møte

Tidspunkt

17 juni
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Møterom A7-001, Henrik Wergelands hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

På Universitetsstyrets hjemmeside kan du saksdokumenter til neste styremøte (de blir lagt ut en uke før selve møtet), samt saksdokumenter og vedtak fra tidligere møter.

Styremøtene er åpne om ikke annet bestemmes av styret. I slutten av hvert styremøte er det vanligvis avsatt tid til informasjonsutveksling mellom styremedlemmene. Denne delen av styremøtet er som regel lukket.

Sted for styremøtet og saksdokumenter blir normalt lagt ut på Universitetsstyrets hjemmeside en uke før møtet.

*

Universitetet i Agder ledes i den daglige driften av valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Universitetsstyret er institusjonens øverste organ, med et flertall av medlemmene valgt av ansatte og studenter, og et mindretall eksterne medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet.

Universitetsstyret har et særlig ansvar for strategiutvikling og institusjonens økonomi, og har oppnevnt underutvalg som ivaretar avgrensede oppgaver på vegne av styret. Studieutvalget, læringsmiljøutvalget, forskningsutvalget, tilsettingsutvalget (vitenskapelige stillinger) og tilsettingsrådet (administrative stillinger) er slike utvalg. Klagenemnda er oppnevnt av universitetsstyret, men har etter Universitets- og høgskoleloven en uavhengig stilling, og skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for studentene.

Send studiet på mail