0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

27. jan 2021
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Online

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Universitetsstyret - møte online 27. januar

Møtet blir streamet på denne lenken: https://www.uia.no/live/event/UiA-styremøte

University of Agder - Campus Grimstad (top) and Campus Kristiansand

UiA - Campus Grimstad (øverst) og Campus Kristiansand

Tidspunkt

27 jan
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Online

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

På Universitetsstyrets hjemmeside kan du lese saksdokumenter til neste styremøte (de blir lagt ut en uke før selve møtet), samt saksdokumenter og vedtak fra tidligere møter.

Her er lenke til saksdokumentene:

Styremøtene er åpne om ikke annet bestemmes av styret. I slutten av hvert styremøte er det vanligvis avsatt tid til informasjonsutveksling mellom styremedlemmene. Denne delen av styremøtet er som regel lukket.

Sted for styremøtet og saksdokumenter blir normalt lagt ut på Universitetsstyrets hjemmeside en uke før møtet.

*

Universitetet i Agder ledes i den daglige driften av valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Universitetsstyret er institusjonens øverste organ, med et flertall av medlemmene valgt av ansatte og studenter, og et mindretall eksterne medlemmer, utpekt av Kunnskapsdepartementet.

Universitetsstyret har et særlig ansvar for strategiutvikling og institusjonens økonomi, og har oppnevnt underutvalg som ivaretar avgrensede oppgaver på vegne av styret. Universitetets utdanningsutvalgLæringsmiljøutvalgetUniversitetets forskningsutvalg, tilsettingsutvalget (vitenskapelige stillinger) og tilsettingsrådet (administrative stillinger) er slike utvalg. Klagenemnda er oppnevnt av universitetsstyret, men har etter Universitets- og høgskoleloven en uavhengig stilling, og skal behandle klager over enkeltvedtak og andre klagesaker for studentene.