0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. nov 2019
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Universitetets forskingsutval - møte

Tidspunkt

13 nov
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Universitetets forskingsutval er rådgjevande og utøvande organ for universitetsstyret i saker som gjeld forsking, utviklingsarbeid, formidling, innovasjon og forskarutdanning.

Universitetets forskingsutvals heimeside kan du lese saksdokument til neste møte i forskingsutvalet, samt saksdokument og vedtak frå tidlegere møte.

 

Saksdokumenta blir normalt lagt ut på Universitetets forskingsutvals heimeside ei veke før møtet. Her finn du òg tid og stad for møtet.

Møta er opne.

(Møtetida er satt frå 09 til 12. Dette er basert på tidlegare praksis, og kan bli endra. Sjekk med møteinnkallinga.)

*

Forskingutvalet er samansett av viserektor for forsking, formidling og nyskaping, som leier utvalet, ein representant frå kvart fakultet og ein representant for ph.d.-kandidatane.

Faste observatørar er biblioteksdirektør, kommunikasjonsdirektør og instituttsjef for Agderforskning. 

I tillegg møter viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø som medlem i utvalet i saker som gjeld opplærings- og utdanningsdelen av forskarutdanningane. I slike saker er studiedirektør observatør.

Forskingsdirektøren er sekretær for utvalet.

Les instruks for universitetets forskingsutval