0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

18. aug 2022
kl 08:45 - 10:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Unge stemmer for likestilling i Norden

Mørkeblå bakgrunn med røde blomster i de fire hjørnene.

Tidspunkt

18 aug
kl 08:45 - 10:15

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Om arrangementet

Hva må til for at Norden skal komme i mål som verdens første likestilte region? Jo, at unge mennesker får være med å sette den politiske dagsorden og være en viktig stemme inn i samfunnsdebatten. Gjennom filminnslag og panelsamtale vil ungdommer diskuter bærekraftsmålene knyttet til tre temaer som likestilling, utdanning og arbeidsliv og ikke minst klimautfordringene.

Program

08:45 Servering av frokost  

09:00 Åpning av arrangementet ved Åsta Lovise Einstabland, leder ved Senter for likestilling, og Marianne Nilson, Strateg, jämställdhet/Manager gender equality i Region Värmland   

  • Vi viser filmen fra prosjektet «Unges stemmer for likestilling i Norden» ved Marianne Nilson  

09:10 Presentasjon av debattleder

  • Presentasjon av paneldeltakerne, ungdommer fra Norden

09:20 Temaer i debatten – ut fra unge menneskers perspektiver om et bærekraftig Norden

  • Likestilling 
  • Utdanning og arbeidsmarkedet 
  • Klima  

09:50 Åpent for spørsmål fra salen 

10:05 Oppsummering og avslutning  

Om prosjektet

Prosjektet er i samarbeid med KVINFO - Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed og Region Värmland  i Sverige – Avdelningen för regional tilväxt. . Formålet med prosjektet er å gi unge eierskap til likestilling som drivkraft for et bærekraftig Norden. Prosjektet "Unges stemmer for likestilling i Norden" er finansiert av  Nordisk Minsterråd gjennom Nordisk information för kunskap om kön og er et 2-åring prosjekt fra 2020-2022. Klikk her for å lese mer om prosjektet.

Arrangementet er en del av Arendalsuka. Klikk her for å komme til programmet til Arendalsuka.