Temperatur og effekt-svingninger i solcellepaneler - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

16 jan
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Rom C3 072, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Temperatur og effekt-svingninger i solcellepaneler

Tidspunkt

16 jan
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Rom C3 072, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Charly Berthod disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Temperature coefficients of multicrystalline compensated silicon solar cells" mandag 16. januar 2017. (Foto: Privat)

Charly Berthod disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Temperature coefficients of multicrystalline compensated silicon solar cells" mandag 16. januar 2017. (Foto: Privat)

Forståelsen av hvordan temperatur påvirker energiproduksjonen i solceller, er tema i Charly Berthods doktorgradsavhandling innen fornybar energi. Han forsvarer forskningen mandag 16. januar.

Les kandidatens egen oppsummering av avhandlingen:

Charly Berthod disputerer for ph.d.-graden på Fakultet for teknologi og realfags doktorgradsprogram med spesialisering i fornybar energi.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Rom C3 072, Campus Grimstad

Dekan Michael Rygaard Hansen leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Mandag 16. januar 2017 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Crystalline silicon based tandem solar cells.»

Tid for disputas: Mandag 16. januar 2017 kl 12:00

Tittel på avhandling: «Temperature coefficients of multicrystalline compensated silicon solar cells»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. Sébastien Dubois, Commissariat a l’énergie atomique et aux énergies alternatives (Frankrike)

Annenopponent: Førsteamanuensis Marisa Di Sabatino Lundberg, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor John Conway, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Oskar Sætre (hovedveileder) og Rune Strandberg (bi-veileder)

Send studiet på mail