0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

11. sep 2019
kl 08:30 - 15:45

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

1 sep

Pris

NOK 300

Skolebibliotekkonferansen 2019

Tverrfaglig samarbeid om lesing i møte med Fagfornyelsen

Illustrasjonsfoto til Skolebibliotekkonferansen 2019 (Foto: Line Hansen Hjellup)

Illustrasjonsfoto til Skolebibliotekkonferansen 2019 (Foto: Line Hansen Hjellup)

Tidspunkt

11 sep
kl 08:30 - 15:45

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

1 sep

Pris

NOK 300

Vi inviterer til nasjonal konferanse for alle som jobber med lesing, litteraturformidling og skolebibliotek i grunnskolen.

Konferansen passer for skolebibliotekarer, folkebibliotekarer, lærere, rektorer, studenter og fagutviklere. Med konferansen ønsker vi å sette søkelys på skolebiblioteket i møte med Fagfornyelsen.

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk bibliotekforening-skole, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder.

Program

Kl. 8.30-9 Registrering - kaffe og te

Kl. 9-9.15 Åpning

Kl. 9.15-9.45 «Det var der jeg begynte å like å lese.» Skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena ved Anne Skaret, førsteamanuensis Høgskolen innlandet

Kl. 9.45-10.30 Partnerskap mellom lærere og skolebibliotekar ved Thomas Eri, førsteamanuensis OsloMet 

Kl. 10.30-10.45 Pause

Kl. 10.45-11.15 Leselyst på boks! Et tverrfaglig samarbeid om leseglede og tidlig innsats mellom folkebiblioteket, skolebiblioteket og skolen ved Line Hansen Hjellup, skolebibliotekar Spangereid skole 

Kl. 11.15-11.45 Hva er Fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med? ved Christian Bjerke, førstelektor Høgskolen i Østfold

Kl. 11.45-12.45 Lunsj

Kl. 12.45-13.15 Verdier i Anne-Cath. Vestlys barnebøker, ved Agnes-Margrethe Bjorvand, universitetslektor Universitetet i Agder

Kl. 13.15-13.45 Hva rører seg på skolebibliotekfeltet nasjonalt?

  • Aksjon skolebibliotek ved Ann Berit Hulthin
  • Utdanningsdirektoratet

Kl. 13.45-14 Pause

Kl. 14-14.45 Skolebiblioteket i framtidens digitale skole

Innlegg ved:

Kristin Eidet Robstad, direktør for oppvekst og læring i nye Kristiansand kommune

Hege Ose, rektor Karuss skole

Stig Elvis Furset, fylkesbiblioteket i Buskerud 

Kl. 14.45-15 Pause

Kl. 15-15.45 Gutter, gaming og lesing ved Lisbeth M. Brevik, førsteamanuensis Universitetet i Oslo

Presentasjon av foredragsholderne: 

Anne Skaret er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og har en forskerstilling ved Norsk barnebokinstitutt. Hun har nylig utgitt en artikkel med tittelen «Det er egentlig yndlingsstedet mitt på skolen» der hun har sett på skolebiblioteket som litteraturformidlingsarena. Skaret har mottatt Kari Skjønsbergs-prisen for sitt arbeid innen barnelitteraturforskningen.

Thomas Eri er førsteamanuensis ved Oslo Met der han underviser i lærerutdanningen. Han har skrevet doktorgradsavhandling om partnerskap mellom lærer og skolebibliotekar. 

Line Hansen Hjellup er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing ved Kompetansesenter Sør. Hun har erfaring fra foredragsvirksomhet innen lesing og skolebibliotek, og har utgitt boka Skolebiblioteket - læring og leseglede i grunnskolen. Skolebiblioteket på Spangereid ble nominert til Året bibliotek i 2014 og Spangereid skole fikk tildelt leseprisen i 2015.

Christian Bjerke er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold og har bakgrunn som lærer i grunnskolen. Bjerke har vært leder for i læreplangruppa for norskfaget i Fagfornyelsen. Han har også vært medforfatter i et læreverk for grunnskolen og har skrevet fagboka Begynneropplæring i norskfaget.

Agnes-Margrethe Bjorvand er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Hun arbeider med en doktorgradsavhandling om Astrid Lindgrens bildebøker. Hun er i tillegg forfatter og oversetter, og har blant annet gitt ut en barnebiografi om Astrid Lindgren sammen med Lisa Aisato som er oversatt til en rekke språk. Hun arbeider for tiden med en biografi om Anne-Cath. Vestly i forbindelse med forfatterens 100-årsmarkering i 2020.

Lisbeth M. Brevik er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo der hun underviser i engelskdidaktikk i lærerutdanningen. Brevik har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående skole. Hun har også utgitt bøker om lesing for lærere og lærerstudenter, og lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole.

Anne Berit Hultin er generalsekretær i Norsk bibliotekforening og er med i Aksjon skolebibliotek, en aksjonsgruppe som består av en rekke aktører i bibliotek- og litteraturfeltet, som arbeider for å styrke bibliotektilbudet for alle elever i landet.

Les mer på UiA.no/skolebibliotek: