0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

28. okt 2019
kl 08:30 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Grimstad - auditorium C2 036

Påmeldingsfrist

16 okt

Pris

0

Sikkerhetsdagen UiA 2019

Tidspunkt

28 okt
kl 08:30 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Grimstad - auditorium C2 036

Påmeldingsfrist

16 okt

Pris

0

Skatteetaten og Universitetet i Agder inviterer til fagdag om sikkerhet. Arrangementet avholdes på Campus Grimstad i auditorium C2 036 og alle er hjertelig velkommen til en dag med fokus på et viktig tema.

                           

Program

 • 08:00 - 09:00: Registrering
 • 09:00 - 09:15: Introduksjon, velkommen. Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder.
 • 09:15 - 09:45: Åpning ved Sikkerhetsdirektør i Skatteetaten. Strategi for digital sikkerhet - et satsingsområde for regjeringen. Hva innebærer det og hvordan møter Skatteetaten denne utfordringen? Hva kan denne satsingen bety for andre etater/private? Sikkerhetsdirektør Svein Mobakken.
 • 09: 45 - 10:15: Informasjonssikkerhet – et lederansvar og en mulighet. Grete Orderud, avdelingsdirektør Difi.
 • 10:15 - 10:30: Pause
 • 10:30 - 11:00: Digitale trusler i et stormaktsspill. Ob.lt Tormod Heier, Forsvarets Høgskole.
 • 11:00 - 11:30: Alene eller med hjelp av Security Operation Center 24/7?  Eirik Moen, NTT Security.
 • 11:30 - 12:00: IKT sikkerhetsstudier UiA. Folke Haugland, instituttleder Universitetet i Agder
 • 12:00 - 12:45: Lunsj
 • 12:45 - 13:15: "Your important files were crypted, proceed to payment to obtain privat key". Eksempel fra Skatteetaten som ble håndtert, og erfaringer for at det ikke skal skje igjen. Svein Tjemsland, Operativ sikkerhet Skatteetaten.
 • 13:15 - 13:45: Kriseledelse – hva skal til for å skape momentum? Jens-Christian Vogt, Forsvarets Etterretningsskole.
 • 13:45 - 14:15: Security horror show. Kristian Echholt og Torbjørn Remmen, Syscom.
 • 14:15 - 14:30: Pause
 • 14:30 - 15:15: Sikkerhetskultur – et lederansvar for å lykkes, men alle må bidra. Jørgen Dyrhaug, NSM.
 • 15:15 - 15:30: Avslutning. Øyvind Haugmoen, Underdirektør Skatteetaten.

Foredragsholdere

Svein Mobakken, sikkerhetsdirektør, Skatteetaten

Svein Mobakken er sikkerhetsdirektør og leder sikkerhetsstaben i Skatteetaten.

Sikkerhetsstaben har et overordnet og helhetlig ansvar for sikkerhet og kriseberedskap i etaten, herunder ansvar for samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og personsikkerhet.

Svein er cand.real fra Universitet i Oslo og har lang erfaring fra leder- og sikkerhetssjefroller hos Evry's forløpere og hos K-bank/Nordea, samt 15 år i Skatteetaten.

Grete Ordrerud, avdelingsdirektør Difi

Grete Orderud er avdelingsdirektør i avdeling for Digital transformasjon i Difi. Avdelingens oppdrag er å sette virksomhetene i stand til å utvikle brukerrettede og tillitsvekkende tjenester. Vi utfordrer hvordan forvaltningen løser samfunnsoppdragene for en ny tid. Avdelingen er også statens kompetansemiljø innenfor informasjonssikkerhet og sammen med avdeling for anskaffelser kompetansemiljø for sikkerhet i IKT-anskaffelser.   

Grete Orderud er utdannet Cand.scient. fra Universitetet i Oslo og har en Master of management fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært avdelingsdirektør for seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Hun har i tillegg 10 års ledererfaring fra Telenor.

Tormod Heier, oberstløytnant Forsvarets Høgskole

Oberstløytnant Tormod Heier er professor i statsvitenskap ved Forsvarets høgskole, og forsker ved Institutt for ledelse og militære operasjoner. 

Han har militær utdannelse fra Befalsskolen for Kavaleriet, Krigsskolen Gimlemoen og Forsvarets stabsskole. Sivil utdannelse er fra King’s College London (Master og Arts), samt hovedfag og doktorgrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

Heier har tidligere jobbet i blant annet Forsvarsdepartementet, Etterretningstjenesten og Hæren, og har tjeneste fra blant annet Nord-Norge og Afghanistan. Han har et forskningsopphold fra Pembroke College i Oxford, og er dosent ved Forsvarshögskolan i Stockholm. Han har vært medlem av internasjonale utvalg som vurderte kvaliteten på den militære utdanningen ved forsvarshøgskolene i Stockholm og København. 

I 2017 ble han tildelt Ossietzky-prisen for sitt bidrag til en offentlig kritisk debatt om norsk forsvars-og utenrikspolitikk. Han leder forskningsprogrammet Personell og kompetanse,som finansieres av Forsvarsdepartementet i perioden 2015 til 2020. 

Heier har de senere år undervist ved Forsvarets høgskole (sjefskurset og masterutdanningen), Universitet i Oslo, Politihøgskolen, Høgskolen i Innlandet og Nord Universitet. 

Eirik Knutssen Moen, NTT Security

Eirik har jobbet med sikkerhet siden 1999 og i NTT Security siden 2010 der han har jobbet både som analytiker, arkitekt og jobber for tiden som dedikert kontakt for utvalgte at NTT sine kunder globalt. Eirik er basert ved NTT sin SOC i Arendal, men har erfaring med alt ifra Stormaskiner til industrisystemer. Eirik har også engasjert seg i flere debatter rundt både DDoS-beskyttelse og HTTPS dekryptering.

Folke Haugland, leder Institutt for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder

Folke har jobbet med programvareutvikling og har erfaring fra DNV. Han har ansvaret for et institutt med bachelor, master og PhD utdanninger i IT (inkl AI), KT, elektronikk, cybersikkerhet og multimedia.

Svein Tjemsland, Skatteetaten

Svein Tjemsland er Teamleader for Operativ Sikkerhet hos Skatteetaten. Han leder 10 høyt kvalifiserte medarbeidere som hver dag håndterer sikkerhetshendelser i Skatteetaten.

Jens-Christian Vogt, Forsvarets Etterretningsskole

Jens-Christian Vogt har 25 års erfaring fra IT-bransjen hvorav mer enn 10 innen ledertrening og –utvikling.

Han har erfaring fra både store og små organisasjoner i inn og utland og har har trent mer enn 300 ledere fra Europa, Midt-østen og USA. Han har jobbet mot finansbransjen, produksjonsindustri, Forsvaret og flere tjenesteleverandører. Jens-Christian har også lang erfaring med outsourcingsprosjekter, prosjekt og programstyring.

I dag er han foreleser ved Forsvarets Etterretningsskole.

Kristian Echholt, Syscom

Kristian Echholt er en sikkerhetsrådgiver fra Syscom med over 20 års erfaring fra fagområdet. 
I tillegg til å ha bistått i oppryddingen etter flere store sikkerhetshendelser i Norge, har han arbeidet hos en rekke sikkerhetsbevisste organisasjoner samt ledet omfattende prosjekter for Syscom spesielt i offentlig sektor.

Bakgrunnen har gitt han tilstrekkelig faglig tyngde til å bidra som sakkyndig for NOKUT i godkjenningen av flere offentlige utdannelser knyttet til cybersikkerhet.

Kristian er opprinnelig utdannet programmer fra Universitetet i Oslo, men gikk tidlig over til sikkerhetsbransjen og innehar i dag den prestisjetunge sertifiseringen som Certified System Security Professional (CISSP).

Torbjørn Remmen, Syscom

Torbjørn Remmen er leder for Syscom sine sikkerhetskonsulenter og er en senior sikkerhetsrådgiver med bred kompetanse fra mange fagområder. Han har vært sentral i de fleste store sikkerhetsleveransene til Syscom, og har god kjennskap til de fleste domener innenfor IT-sikkerhet.  Torbjørn har en bachelor i
Nettverk og Sikkerhet fra NITH.

 Torbjørn er Certified Information Systems Security Professional (CISSP) , ISO 27001 Lead Implementer og Certified Information Systems Auditor (CISA)-sertifisert, noe som gjør han i stand til å se sikkerhet fra et forretningsmessig perspektiv. I tillegg har han gjennomført flere tekniske SANS kurs som
"SANS Security Essentials" og "SANS Network Penetration Testing and Ethical Hacking".

Han er like komfortabel med å jobbe med bits og bytes, som å diskuterer IT-sikkerhetprosesser, arkitektur og strategi på ledelsesnivå. Dette gjør at han kommuniserer godt med både tekniske personer og forretning/brukerorganisasjonen. 

Til daglig jobber han primært med å bygge kompetansen til Syscoms konsulenter og hjelpe virksomheter å få sikkerhet inn som en naturlig del av prosessen til  drift og utvikling.

Jørgen Dyrhaug, NSM

Jørgen Dyrhaug, profilbilde

I løpet av drøye 20 år er IKT tatt i bruk i større eller mindre grad på de aller fleste områder, - skritt for skritt innen den enkelte bedrift/institusjon, - uten at man samtidig har tilstrebet noen samlet oversikt over IKT-avhengighet og samfunnsmessige konsekvenser. Hvorfor?

Og hvordan kan det ha seg at de færreste, strengt tatt, er kompetente nok til å forstå utfordringene knyttet til bruk av IKT, mens de aller fleste bruker IKT som om de faktisk skjønner hva de driver med?

Og er det sikkert at hovedutfordringer er "dem", og ikke "oss"?

Seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug er utdannet sivilingeniør fra Maskinlinjen på NTH. Han har jobbet mange år i Forsvarsdepartementet før han gikk over til NSM i begynnelsen av 2013.

Øyvind Haugmoen, Skatteetaten

Øyvind Haugmoen er underdirektør og har ledet oppbygningen av operativ sikkerhet fra 1 til 10 ansatte på 18 mnd  i Skatteetaten.

Operativ sikkerhet skal - med hjelp av resten av organisasjon - kartlegge, forhindre, oppdage og håndtere sikkerhetshendelser i Skatteetatens sine informasjonssystemer. 

Øyvind har en operativ karriere fra Forsvaret med befals- og krigsskole og har bla vært 5 år ved Garnisonen i Porsanger på stridsvogn. Etter 12 år i Forsvaret har han en variert IT bakgrunn fra privat, kommunal og statlig virksomhet. Han tok en master i IT og informasjonssystemer ved UiA i 2015 og ivrer et fruktbart samarbeide mellom UiA og Skatteetaten.

Kontaktperson Skatteetaten:

Øyvind Haugmoen
Prosjektleder/Konferansier
+47 971 51 112
Oyvind.haugmoen@skatteetaten.no