Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. juni 2023
kl 09:00 - 15:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

9. juni kl 22:00

Pris

500 kr

Seminar: Hvordan forstår vi psykisk helse?

Seminaret gir introduksjoner og refleksjoner over Makt-trussel-mening rammeverket som er lansert av den Engelske psykologforeningen.

Tidspunkt

13 juni
kl 09:00 - 15:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

9 juni

Pris

500 kr

Seminaret er fysisk og tilbys ikke som webinar eller streaming.

Hovedforedragsholder denne dagen er den britiske psykologen og forfatteren Lucy Johnstone, som er en mangeårig kritiker av den biomedisinske og diagnosebaserte forståelsen av psykisk helse, Denne dagen vil hun presentere "The Power Threat Meaning Framework (PTMF)" som er et alternativ rammeverk til diagnosemodellen.

I dette rammeverket pekes det på at psykiatriske diagnoser og ideen om "psykisk sykdom" kan føre til at de sosiale kontekster for folks plager, tapes av syne. Det argumenteres for at det vi ofte omtaler som psykisk lidelse, bør forstås som responser i livssituasjoner der en opplever sine livsbetingelser som truet.

Andre innledere som reflekterer over samme tema:

 • Trond Aarre, psykiater og avdelingsleder Nordfjord Psykiatrisenter
 • Ottar Ness, professor NTNU/UiA
 • Alain Topor, professor Universitetet i Stockholm/UiA

Program for dagen:

 • 09.00: Velkommen 
 • 09.15: Power Threat Meaning Framework (PTMF) – an alternative to the diagnostic model in mental health v/Lucy Johnstone
 • 10.30: Pause
 • 11.00: Johnstone fortsetter
 • 12.00: Lunsj
 • 13.00: PTMF og et farvel til psykiatrisk diagnostikk v/Trond Aarre
 • 13.40: PTMF, recovery og en sosial tilnærming til psykisk helse v/Alain Topor
 • 14.00: PTMF og bærekraftig og relasjonell velferd v/Ottar Ness
 • 14.20: Pause
 • 14.40: Videre refleksjoner og diskusjoner. Innledere og flere andre deltar i paneldiskusjon 
 • 15.30: Takk for i dag.