Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

31. mai 2023
kl 13:30 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

RAVN - en performativ utforskning av kjønn, transformasjon og identitet

Utstilling: Ravn

Tidspunkt

31 mai
kl 13:30 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Velkommen til mastervisningen/-utstillingen «RAVN: En performativ utforskning av kjønn, transformasjon og identitet» på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

RAVN er performancekunstner og har skrevet en masteroppgave med samme navn som tittel. Utstillingen består av videoperformance og live performancekunst.

RAVN utforsker identitet, kjønn og performativ tranformasjon over tid, i et heteronormativt samfunn. I den kunstneriske prosessen har kritisk kjønnsteori av Judith Butler og skeiv fenomenologi av Sara Ahmed blitt brukt som utgangspunkt og teoretiske verktøy. Hva slags forventinger fra samfunnet blir pålagt oss og våre kropper? På hvilken måte kan vi bryte med disse normene? Er roller, handlinger, uttrykk og kroppsspråk performative? Er det plass i samfunnet å utforske kjønn? RAVN stiller spørsmålstegn ved den heteronormative matrisen ved å navigere verden gjennom performance og å lage en egen sti.

Tider for visning/utstilling:
Tirsdag 30. mai kl. 18.00-19.00
Onsdag 31. mai kl. 13.30-14.30

Medarrangører/i samarbeid med: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenterSenter for likestilling: Kompetanseenheten for kjønn- og seksualitetsmangfold, Tea & T, FRI AgderSkeive Studenter Agder og Skeiv Ungdom Vest-Agder.

Takk til Kompetanseenheten for kjønn- og seksualitetsmangfold ved Universitetet i Agder for masterstipend.

---

English:

Welcome to the master’s thesis exhibition “RAVN: A performative exploration of gender, transformation and identity” at ARKIVET Peace and Human Rights Centre.

RAVN is a performance artist and has written a master’s thesis with the same name as the title.

The exhibition consists of video and live performance art. RAVN explores identity, gender and performative transformation over time, in a heteronormative society.Critical gender studies by Judith Butler and queer phenomenology by Sara Ahmed has been utilized as a starting point, and as theoretical tools, throughout the artistic process. What types of expectations does society impose upon us and our bodies? Are roles, acts, expressions and body language performative? Is there space in our society to explore gender? RAVN questions the heteronormative matrix by navigating the world through performance and creating an individual path.

Exhibition times:

Tuesday 30th of May, 6.00pm-7.00pm
Wednesday 31st of May, 1.30pm-2.30pm

Co-hosts/in cooperation with: ARKIVET Peace and Human Rights Centre, Centre for Gender and Equality: The Competence Unit for Diversity of Gender and Sexuality, Tea & T, FRI Agder, Skeive Studenter Agder and Skeiv Ungdom Vest-Agder.

Thanks to The Competence Unit for Diversity of Gender and Sexuality at The University of Agder for the Master's grant.