0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. feb 2021
kl 09:30 - 12:30

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Profesjoner i samspill

Tidlig innsats for barns psykiske helse
Tverrprofesjonelt seminar for studenter i andre studieår fra sykepleie-, vernepleie-, sosionom, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

Tidspunkt

8 feb
kl 09:30 - 12:30

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Plan for dagen

  • 08.30 - 9.00: Webinar-rommet åpner. Innlogging og registrering
  • 09.00 - 11.15: Velkommen ved v/ faglærere i de ulike utdanningene
    Når samarbeidet utfordres
  • Hvordan forstår vi oss selv og andre når samarbeidet utfordres? Ingrid Lund
  • Tidlig samspill - Indra Simhan

Pause

  • Tilknytning og traumer - Indra Simhan

Pause

  • Tidlige traumer og utvikling - Indra Simhan

Lunjspause

  • 11.15 - 12.00: Arbeid med case i grupper
  • 12.00 - 12.30: Refleksjonsnotat og avslutning

Indra Simhan arbeider som barnepsykiater og forsker ved Sped- og småbarnsteamet, Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandets sykehus i Kristiansand.

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved UiA. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.